RAk mám pocit, že potrebujem psychológa, ako na to? Keď začnem „googliť“ na internete, čo si mám všímať?Predovšetkým jeho vzdelanie: psychoterapeut by mal mať absolvované základné 5-ročné štúdium psychológie a k nemu potrebné kurzy či školenia. Informácie o jeho študijných pobytoch či oceneniach nestačia, ani referencie spokojných klientov. Odporúčam zájsť do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  alebo do poradne  pre dospelých a opýtať sa, kto  sa  vo vašom okolí zaoberá  psychoterapiou dospelých.

Ako má prebiehať úvodné sedenie, čo vtedy sleduje psychoterapeut? Je v poriadku, keď kladie otázky zdanlivo „od veci“, nesmeruje nimi k problému klienta?
Na úvodnom stretnutí sa buduje vzťah medzi psychoterapeutom a klientom. Psychoterapeut je pritom povinný – podľa  etického kódexu Európskej asociácie psychoterapeutov – vecne a pravdivo objasniť klientovi druh psychoterapie, jej rozsah, finančné podmienky, možnosti liečby  aj  ťažkosti  počas nej. Eticky kódex  predpisuje  takisto povinnosť  mlčanlivosti o všetkom, čo sa psychoterapeut pri vykonávaní svojej činnosti dôverne dozvie.

Dokáže urobiť psychoterapeut odporúčanie aj po prvom sedení s klientom?
Záleží na prejavených symptómoch klienta, na jeho diagnóze, zraniteľnosti, emocionalite aj inteligencii. Pri prvom stretnutí sa však ťažko posudzuje celý uvedený komplex charakteristík osobnosti, takže psychoterapeut musí byť obozretný v tom, ako klient jeho rady spracuje. Na druhej strane sú očakávania klienta, ktorý si zvyčajne myslí, že psychológ mu hneď poradí zázračný liek – tak to nefunguje. Serióznosťou je hlboká analýza osobnosti klienta, odborné zvažovanie a až potom také pôsobenie na klienta, napríklad aj taká forma rozhovoru, pri ktorej sám príde na to, čo musí zmeniť, urobiť...

Psychológ Miron Zelina vystríha pred šarlatánmi. Dokážu viac uškodiť ako pomôcť.
Psychológ Miron Zelina vystríha pred šarlatánmi. Dokážu viac uškodiť ako pomôcť.
Zdroj: MICHAL SMRČOK

Má bežný klient šancu zistiť, či je psychoterapeut naozaj odborník?
Už som spomínal odbornosť formálnu, získanú  vzdelaním. Okrem toho sú  tu skúsenosti – dĺžka psychoterapeutickej praxe aj počet klientov.

Ponúk na psychoterapiu je na webe obrovské množstvo, pred čím vystríhate?
Pred neodbornosťou, šarlatánstvom niektorých  „kvázi“ psychoterapeutov, ktorí prešli len nejakým kurzom alebo si myslia, že ich rady ľuďom pomohli. Na Slovensku je veľa takých, ktorí len zavádzajú ľudí a robia z nich väčších pacientov, akými boli, než k nim prišli.

Mám klientku, ktorá navštevovala podobného podvodníka a skončila na psychiatrii. Bola to vysokoškolsky vzdelaná žena, ktorej však chýbala sebaistota. Pre nedostatok uznania mala problémy v práci aj v oblasti vzťahov. Daný pseudopsychológ jej hovoril, že všetko zvládne, že je úžasná a skvelá. Týmto prístupom ju dostal do takého megalomanského stavu, že sa u nej postupne vyvinul komplex velikášstva.

Aká suma za službu psychoterapeuta je primeraná?
Platby psychoterapeutov v našom zdravotníctve sú určené normami. U súkromníkov je to vec ponuky a dopytu.

Mohlo by vás zaujímať: