O zmenu zdravotnej poisťovne ste mohli požiadať do konca septembra 2018. Ak ste si podali žiadosť, zmenu musíte teraz nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. „Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť to svojmu zamestnávateľovi do 8 dní od samotnej zmeny. To znamená do 8. januára 2019," informovala hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Andrea Pivarčiová.

Pre vášho zamestnávateľa je táto informácia dôležitá, aby vedel, kam má posielať vaše zdravotné odvody. Ak máte viacero zamestnaní, musíte informovať všetkých zamestnávateľov.

Za nesplnenie tejto povinnosti vám Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže udeliť pokutu až do výšky 331 eur. V minulosti ste museli odovzdávať aj starý preukaz poistenca, no táto povinnosť už neplatí. Nový preukaz vám zdravotná poisťovňa mala zaslať automaticky poštou už v priebehu decembra. Zmenu poisťovne už nemusíte nahlasovať ani svojmu všeobecnému lekárovi. Živnostníci a podnikatelia majú povinnosť oznámiť novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na zdravotné poistenie.

Anketa
Zmenili ste zdravotnú poisťovňu?
  • 13%
  • 87%

Možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu je len raz ročne vždy do 30. septembra. Vlani to využilo vyše 130 tisíc ľudí. Z informácií Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyplýva, že najviac poistencov, asi 30-tisíc, získala súkromná Dôvera, približne 8-tisíc poistencov pribudne ku kmeňu poisťovne Union ZP a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa zaznamenala úbytok asi 39-tisíc poistencov.

Prečítajte si tiež: