Preddôchodok, ktorý navrhlo ministerstvo práce, je veľkou šancou nielen pre nezamestnaných Slovákov, ale aj tých, ktorým sa už nechce pracovať. Umožní nám odísť do penzie až o 5 rokov skôr. To znamená, že kým dnes na odchod do starobného dôchodku musíte dovŕšiť 62 rokov a 76 dní, od budúceho roka 62 rokov a 139 dní, v prípade predčasného dôchodku 60 rokov a 76 dní, respektíve 60 rokov a 139 dní, tak do preddôchodku by ste išli už vo veku 57 rokov a 139 dní. Treba ale pripomenúť, že každý rok sa k dôchodkovému veku pridajú ďalšie dni, a to podľa vývoja priemernej strednej dĺžky života.

V Čechách funguje preddochodok už 5 rokov. Zatiaľ ho využilo 2 202 ľudí.
Zdroj: Shutterstock

Návrh zákona, ktorý zavádza preddôchodok, je už v medzirezortnom pripomienkovaní. „Vláda by o ňom mala rokovať už v januári budúceho roka a účinnosť všetkých zmien súvisiacich s preddôchodkom sa navrhuje od 1. januára 2019,“ uviedol hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Pozrite sa, čo by ste získali a čo stratili pri jednotlivých druhoch starobných dôchodkov.

Minimálny vek

Starobný dôchodok - Nárok vzniká po dovŕšení dôchodkového veku, teraz je to 62 rokov a 76 dní, od 1. januára 2018 to bude 62 rokov a 139 dní.

Predčasný starobný dôchodok - Nárok vzniká 2 roky pred dôchodkovým vekom, teraz je to 60 rokov a 76 dní, od 1. 1. 2018 to bude 60 rokov a 139 dní.

Navrhovaný preddôchodok Nárok vznikne 5 rokov pred dôchodkovým vekom, v roku 2018 to bude 57 rokov a 139 dní.

Výška dôchodku

Starobný dôchodok - Poistenec má nárok na 100-percentný dôchodok z I. piliera.

Predčasný starobný dôchodok - Je krátený o 0,5 % za každý mesiac skoršieho odchodu do penzie, najviac je to 12,5 %.

Navrhovaný preddôchodok - Preddôchodok neovplyvní výšku starobného dôchodku.

To, aký vysoký preddôchodok vám bude vaša doplnková dôchodková poisťovňa vyplácať, záleží na tom, koľko máte našetrené, musí to byť minimálne 271 eur mesačne.
Zdroj: archív

Práca popri poberaní dôchodku

Starobný dôchodok - Poberateľ starobného dôchodku môže aj pracovať, čím sa mu raz za rok dôchodok zvýši.

Predčasný starobný dôchodok - Pri jeho poberaní nemôžete pracovať.

Navrhovaný preddôchodok - Poberateľ preddôchodku môže pracovať.

Valorizácia

Starobný dôchodok - Starobný dôchodok sa pravidelne valorizuje, od januára 2018 o 0,8 %, najmenej však o 8,40 €

Predčasný starobný dôchodok - Podmienky sú rovnaké, ako pri starobných dôchodkoch, suma valorizácie je však nižšia, v roku 2018 najmenej 8,20.

Navrhovaný preddôchodok - Nevalorizuje sa, ale Doplnková dôchodková poisťovňa vám vyplácanú sumu môže podľa dohody zvyšovať.

Odvody, ak pri dôchodku pracujete

Starobný dôchodok - Zdravotné poistenie klasický zamestnanec platí, nemocenské poistenie tak isto, Starobné poistenie tiež.

Predčasný starobný dôchodok - Nemôžete pracovať.

Navrhovaný preddôchodok - Nemá vplyv na platenie odvodov.

Odvody, ak pri dôchodku nepracujete

Starobný dôchodok - Odvody neplatíte, zdravotné poistenie hradí štát.

Predčasný starobný dôchodok - Odvody neplatíte, zdravotné poistenie hradí štát.

Navrhovaný preddôchodok - Odvody neplatíte, zdravotné poistenie hradí štát.

Čítajte viac: