1. Kde nájdete formulár 

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Aj vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu je tým absolútne bezpečné, pretože samosčítanie sa deje z pohodlia domova a obyvateľa  nikto  svojou prítomnosťou neohrozí na zdraví. Samotné sčítanie obyvateľov prebehne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Obyvateľ nájde elektronický formulár na www.scitanie.sk alebo si bude môcť stiahnuť mobilnú aplikáciu priamo do svojho telefónu. Všetky získané údaje sú chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Významnou zmenou je okrem elektronickej formy  využitie administratívnych zdrojov údajov. Vďaka tomu je elektronický formulár výrazne kratší a obsahuje 14 otázok. Zadávate údaje, ktoré boli platné k 31. 12. 2020.

2. Kto by sa mal sčítať

Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt.  Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Tie väčšie to zvládnu aj samy. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. V tom prípade môžu využiť službu asistovaného sčítania.

3. Čo robiť, ak nemáte internet

Štatistický úrad prosí obyvateľov, aby si v rámci rodiny vzájomne pomohli a pomohli pri sčítaní svojim príbuzným, ak ich o to požiadajú, alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním. Ak nikoho nemáte, môžete využiť asistované sčítanie. Môžete navštíviť  obcou zriadené kontaktné miesto, kde vám pomôže stacionárny asistent. Ak ste imobilní, môžete zavolať na obec alebo na call centrum a príde k vám domov mobilný asistent. Asistovaná forma sčítania sa pre pandémiu posúva na dátum od 1. 4. do 31. 10. 2021.

4. Na čo sa vás pýtajú

Formulár je rozdelený na prehľadné sekcie otázok ako doprava, rodina, vzdelanie, zamestnanie, národnosť a vierovyznanie. „Pýtame sa napríklad, kde sa zdržiavate najviac mimo svojho trvalého pobytu. Je to veľmi dôležitá otázka pre rozvoj miest, budovanie parkovacích plôch, posilnenie mestskej hromadnej dopravy a prímestského spojenia. Zisťujeme, ako sa dopravujeme do práce. Do budúcna dokážeme efektívne nastaviť dopravu, cestnú infraštruktúru, mestskú či prímestskú dopravu. Veľký význam má odpoveď aj na náš príjem z európskeho rozpočtu, kde môžeme získať viac zdrojov napríklad na cyklotrasy a zelené spôsoby dopravy. Ďalej zisťujeme, s kým žijeme v spoločnej domácnosti. Odpoveď má viacero významov. Jedným z nich je aj to, že zistíme, koľko generácií a na akom území žije v jednom byte a vieme efektívnejšie plánovať výstavbu nájomných a obecných bytov. Toto napríklad zaznelo z úst primátora mesta Revúca,“ vysvetlila hovorkyňa ŠÚ SR Jasmína Stauder.  

Čo to prinesie a komu hrozí pokuta. Článok pokračuje na ďalšej strane >>>