Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia rezortu. Lieky posudzovala kategorizačná komisia začiatkom septembra. "Zdravotné poisťovne nesúhlasili so štyrmi MEA zmluvami, ktoré uzavrelo ministerstvo zdravotníctva s výrobcami štyroch nových liekov (Keytruda, Kyprolis, Alunbrig, Phesgo) z dôvodu oneskorenej publikácie vyhlášky 298/2022, ako aj menších formálnych chýb," uviedlo ministerstvo.

Po úprave chce zmluvy predložiť na ďalšom zasadaní kategorizačnej komisie, ktoré sa uskutoční 10. októbra. "Môžeme potvrdiť, že zdravotné poisťovne vetovali štyri MEA zmluvy, ktoré boli podpísané medzi MZ SR a jednotlivými držiteľmi registrácií liekov. Veto bolo v súlade so zákonom a s platnou legislatívou," ozrejmila manažérka oddelenia komunikácie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Eva Peterová.

MEA zmluvu môže držiteľ registrácie lieku uzatvoriť s ministerstvom zdravotníctva za účelom dohodnutia podmienok úhrady liekov. Cieľom je dohodnúť také podmienky úhrady, ktoré zabezpečia splnenie zákonných podmienok pre zaradenie liekov do zoznamu kategorizovaných liekov.

"Prostredníctvom týchto zmlúv sa môžu dostať do úhradového systému aj tie lieky, ktoré by pri oficiálnych cenách nespĺňali kritériá nákladovej efektívnosti na zaradenie do zoznamu kategorizovaných liekov," vysvetlil PR špecialista súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.

Článok pokračuje na nasledujúcej strane >>>