Podľa VšZP je potrebné, aby pri uzatváraní zmlúv boli plne rešpektované právne ustanovenia a aby sa nevytvoril neželaný precedens vo forme nerešpektovania novej, práve prijatej legislatívy o rozsahu a podmienkach úhrady liekov.

"Výhrady zdravotných poisťovní k uzatvoreným MEA zmluvám sa netýkali len absencie vyhlášky MZ SR, ale tiež určitých nezrovnalostí týkajúcich sa konkrétnych dohodnutých podmienok úhrady liekov uvedených v zmluvách," priblížila Peterová.

Dôvera spresnila, že spoločným dôvodom nesúhlasu pre všetky zmluvy bolo neskoršie vydanie vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výpočtu príslušného násobku pre stanovenie prahovej hodnoty posudzovaného lieku.

"Ďalším z dôvodov bolo aj to, že pred uzatvorením niektorých zmlúv neboli zverejnené hodnotenia Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku a hodnotenie zdravotníckych technológií - alebo keď boli zverejnené, ich hodnotenie bolo negatívne," doplnil Štepianský. Dodal, že zmluvy tiež mali ďalšie formálne chyby a nedostatky.

Článok pokračuje na nasledujúcej strane >>>