Koronavírus a s ním spojená krízová situácia si vyžiadali predĺženie viacerých lehôt a zároveň odpustenie niektorých pokút. Ako krízovú situáciu označuje zákon vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. U nás začala 12. marca, kedy bola pre ochorenie COVID-19 vyhlásená mimoriadna situácia. Neskôr bol na Slovensku vyhlásený aj núdzový stav, ktorý skončil až 14. júna. Mimoriadna situácia trvá naďalej, no režim v krajine už umožňuje postupný návrat k normálnemu životu. Nastal preto čas vybaviť niektoré resty, ktoré sme boli nútení kvôli mimoriadnym opatreniam odložiť.

Daňové priznanie a 2 % z daní

Dňa 31.marca bol vládou schválený návrh nového zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19, ľudovo sa nazýva „lex korona“. Okrem iného, tento zákon ustanovil aj nový termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov, a to do konca mesiaca po skončení pandémie. Ak by teda mimoriadna situácia skončila napríklad v júli, daňové priznania by bolo potrebné podať do 31. augusta. Rovnako sa tak predĺžila aj možnosť darovať 2 % z daní.

Doklady

Počas pandémie boli ochromené aj viaceré úrady, ktoré fungovali len pre mimoriadne prípady a bežné úkony, medzi ktoré patrí napríklad vybavenie nového občianskeho preukazu po skončení platnosti, sa nevybavovali. Ak platnosť občianskeho preukazu uplynula v období do 30. apríla, predlžuje sa až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie, ak sa skončila v máji, o dva mesiace od odvolania. Preukazy s končiacou sa platnosťou v júni platia až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie a júlové platia až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania. Lehoty sa predĺžili na obdobie trvania mimoriadnej situácie aj v prípade platnosti vodičských preukazov a dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti vodičov. 

STK-čky a prepisy áut

Pokuty v tomto období nehrozili ani majiteľom áut, ktorým skončila platnosť STK alebo emisnej kontroly. Vozidlá, ktorým platnosť kontrol vypršala po 12. marci dostali odklad na 3 mesiace. Tento termín teda vypršal už pred pár dňami a keďže stanice STK fungovali už od apríla, vodiči si túto povinnosť už mali splniť. Ministerstvo dopravy a výstavby SR však odporučilo okresným úradom, aby neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, až do skončenia mimoriadnej situácie.

Výnimkou boli aj prepisy áut. Autá sa kupovali pred pandémiou a kupovali sa aj počas nej.  Nový majiteľ má podľa zákona povinnosť v 30-dňovej lehote vozidlo prihlásiť, avšak v čase pandémie mohol auto s pôvodným EČV využívať aj bez toho. Na prepis auta tak  majú noví majitelia celé obdobie krízovej situácie plus jeden mesiac po jej ukončení.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Nezabudnite na návštevu lekárov a odvody »