Čím je práca telesne namáhavejšia, tým nižšia teplota má byť na pracovisku. Maximálne prípustné teploty sa líšia podľa 7 pracovných tried. Zohľadňujú fyzickú náročnosť aj výdaj energie. Nájdite sa v tej svojej.

Trieda 1a: Práca s počítačom 

Optimálna teplota je 23-27 °C, najvyššia prípustná 28 °C. 

Patrí sem: Práca posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou: administratívne práce, kontrolná činnosť v  riadiacich jednotkách závodov. Práca spojená s ľahkou manuálnou prácou rukami a ramenami: písanie na stroji, práca s počítačom, jednoduché šitie, laboratórne práce, zostavovanie alebo triedenie drobných ľahkých predmetov.

Trieda 1b: Ľahká manuálna činnosť

Optimálna teplota 22-25 °C, najvyššia prípustná 27 °C

Patrí sem: Práca prevažne posediačky spojená s ľahkou manuálnou činnosťou rúk a ramien v bežných pracovných podmienkach, presúvanie ľahkých bremien alebo prekonávanie malých odporov: riadenie osobného a koľajového vozidla, automatizované strojové opracovávanie a montáž malých ľahkých dielcov, kusová práca nástrojárov a mechanikov, práca v pokladniach.

Anketa
Robí vám práca v horúčavách problém?
 • 91%
 • 5%
 • 1%
 • 3%

Trieda 1c: Práca rukami, ramenami aj nohami

Optimálna teplota 20-24°C, najvyššia prípustná 26°C

Patrí sem: Práca s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh: riadenie nákladného vozidla, traktorov, autobusov a trolejbusov, robotníčky v potravinárskej výrobe, mechanici, strojové opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov, práca s ručným lisom. Práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg: predavači vrátane pokladníčok, lakovanie, zváranie, sústruženie, strojové vŕtanie, robotník v oceliarni, valcovač hutných materiálov, ťahanie alebo tlačenie ľahkých vozíkov. Práca spojená s ručnou manipuláciou so živým bremenom: práca sestry alebo ošetrovateľky pri lôžku.

Do tejto kategórie paria aj zdravotné sestry a ošetrovateľky.
Do tejto kategórie paria aj zdravotné sestry a ošetrovateľky.
Shutterstock

Trieda 2a:  Postojačky s trvalým zapojením rúk

Optimálna teplota 18-21°C, najvyššia prípustná 25°C

Patrí sem: Práca postojačky s trvalým zapojením oboch horných končatín občas v predklone alebo kľačiačky, chôdza: údržba strojov, mechanici, obsluha koksovej batérie, práce v stavebníctve - ukladanie panelov na stavbách s pomocou mechanizácie, skladníci s občasným prenášaním bremien do 15 kg, mäsiari na bitúnkoch, spracovanie mäsa, pekári, maliari izieb, operátori poloautomatických strojov, montážne práce na montážnych linkách v automobilovom priemysle, výroba kabeláže pre automobily, obsluha valcovacích tratí v kovopriemysle, hutná údržba, priemyselné žehlenie bielizne, čistenie okien, ručné upratovanie veľkých plôch, strojová výroba v drevospracujúcom priemysle.

Trieda 2b: Postojačky alebo s chôdzou

Optimálna teplota 18-21°C, najvyššia prípustná 25°C

Patrí sem: Práca postojačky alebo s chôdzou s trvalým zapojením oboch horných končatín, trupu, chôdza, chôdza po zvlnenom teréne bez záťaže: práca v stavebníctve pri tradičnej výstavbe, čistenie menších odliatkov zbíjačkou a brúsením, príprava foriem na 15 až 50 kg odliatky, fúkači skla pri výrobe veľkých kusov, obsluha gumárenských lisov, práca s lisom v kováčňach, záhradnícke práce a práce v poľnohospodárstve.

Trieda 3: Intenzívna práca ramenami a trupom

Optimálna ani najvyššia prípustná teplota sa nestanovuje.

Patrí sem: Intenzívna práca ramenami a trupom: manipulácia s ťažkými bremenami do 25 kg, práca s lopatou, rezanie, hobľovanie alebo rúbanie tvrdého dreva, práca s motorovou pílou, zvážanie dreva, ručné kosenie, kopanie, tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, otĺkanie odliatkov, príprava foriem pre veľké odliatky, kladenie betónových tvárnic, práce v poľnohospodárstve s vysokým podielom ručnej práce.

Trieda 4: Veľmi intenzívna práca v rýchlom tempe

Optimálna ani najvyššia prípustná teplota sa nestanovuje.

Patrí sem: Veľmi intenzívna práca v rýchlom až maximálnom tempe: práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg. Chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku, rýchla chôdza, beh.

PITNÝ REŽIM

 1. Zamestnávateľ musí zabezpečiť pitnú vodu na vlastné náklady.
 2. Za vhodné nápoje sa okrem pitnej vody považujú minerálky, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy.
 3. Teplotu nápojov hygienici odporúčajú v rozmedzí 12 až 15 °C.
 4. Nápoje nemajú obsahovať ani malé množstvo alkoholu, pretože alkohol zvyšuje metabolizmus a tým aj produkciu tepla v organizme.
 5. Pri dlhodobej zaťažujúcej práci napríklad na stavbách pri teplote nad 30 °C v tieni má zamestnávateľ poskytovať aj nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňajú aj minerálne látky stratené potením.
Zamestnávateľ musí zabezpečiť pitnú vodu, minerálky, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy na vlastné náklady.
.
Zamestnávateľ musí zabezpečiť pitnú vodu, minerálky, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy na vlastné náklady. .
Shutterstock.com

NA ČO EŠTE MÁTE NÁROK

 • V prípade potreby má zamestnávateľ umožniť zamestnancom prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť v sprche alebo umyť chladnou vodou.
 • Počas mimoriadne teplých dní sa má práca upraviť tak, aby bol dodržaný najmä dlhodobo a krátkodobo únosný čas práce.
 • Môže sa upraviť čas práce alebo zmeniť začiatok pracovného času.
 • Zamestnávateľ môže zaradiť častejšie prestávky v práci.
 • Na pracovisku má zamestnávateľ zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná tienením, napríklad žalúziami alebo roletami. 
 • Ak na pracovisku nie je klimatizácia, zamestnávateľ má zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu vetraním. 
 • Pri používaní ventilátorov ich treba nasmerovať tak, aby nefúkal na vás priamo. 
 • Klimatizácia by pracovisko v porovnaní s vonkajším prostredím nemala ochladiť viac ako o 5 až 7 °C.