Podľa informácií na vašom profile pôsobíte ako učiteľ. Prečo ste sa rozhodli vykonávať toto povolanie?

Chcel som byť pre deti prínosom. Práca s deťmi ma napĺňa, vnímam ju ako skvelú príležitosť využiť pocity, ktoré voči deťom prechovávam, v ich prospech, rovnako ako ich využili napríklad Jaroslav Foglar alebo Lewis Carroll, autor Alice v ríši divov.

Je podobné zameranie (vychovávateľ, učiteľ) vhodné pre človeka s Vašou sexuálnou preferenciou?

Povolanie učiteľa či vychovávateľov je vhodné pre človeka, ktorý je osobnostne zrelý, ktorý chce mladej generácii niečo pozitívne odovzdať (nielen vzdelanie, ale aj určité morálne hodnoty), ktorý má záujem na tom, aby osoby, ktoré učí, rozvíjal k tomu, aby raz boli dospelými plnohodnotnými členmi spoločnosti, ktorí budú vedieť základné veci o tom, ako funguje svet, spoločnosť i ľudské vzťahy. Toto nemá nič spoločné s tým, aká je sexuálna preferencia daného učiteľa. Čiže z hľadiska vhodnosti akéhokoľvek povolania nie je sexuálne preferencie dôležitá, dôležité sú iné kvality človeka, ktoré som sa snažil popísať vyššie.

Samozrejme, je určite vhodné, aby sa pedofil, ktorý premýšľa o kariére učiteľa, zamyslel nad vlastnou motiváciou, prečo chce učiteľa vlastne robiť. Pedofil, ktorý cíti, že by mu práca s deťmi spôsobovala problémy, by určite s deťmi pracovať nemal . Inak nevidím dôvod, prečo by pedofila mala jeho odlišná sexuálna preferencia automaticky vopred z nejakého povolania vylúčiť.

 

Ako dlho už pracujete ako učiteľ? Stáva sa vám, že pri pravidelnom kontakte s deťmi cítite pokušenie?

Ako učiteľ pracujem 15 rokov. Pokušenie necítim. Pedofília u mňa nie je o pokušení - je  o tom, že sa mi deti - dievčatá veľmi páčia. A to už od 13 rokov, kedy som si všimol, že sa mi páčia 7 až 9-ročné dievčatá. Vždy som cítil túžbu tú krásu, ktorú vidím, chrániť. Tak to cítim i dnes, nič sa v priebehu času nezmenilo.

Ako by podľa vás reagovali rodičia detí, ktoré učíte, ak by sa dozvedeli o vašej orientácii?

Ťažko povedať. Ale najskôr to bude tak ako všade inde. Tí , ktorí by vedeli, čo to je pedofília a ako sa reálne prejavuje by, verím, nereagovali nejako prehnane. Tí rodičia, ktorí majú vybudované predsudky voči pedofilom a predofília je pre nich synonymom zneužívania detí, by reagovali celkom iste negatívne.

Ako Petr vníma malé dievčatá sa dočítate na ďalšej strane >>