Zmena nepoteší najmä tých, ktorí si privyrábajú popri dôchodku. Zamestnanec bude môcť dostať výpoveď, ak dovŕši 65 rokov a zároveň má nárok na starobný dôchodok. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý v parlamente tento týždeň počas rokovania o vládnej novele Zákonníka práce podal poslanec Marián Viskupič. Novinka bude platiť od januára 2022. 

Autor zmeny tvrdí, že jeho zámerom nie je poškodiť zamestnancov, práve naopak. Chce tým posilniť zamestnávanie hlavne mladých ľudí. „Odôvodnenosť opatrenia je daná snahou o podporu celkovej zamestnanosti na Slovensku, ako aj snahou o medzigeneračnú výmenu zamestnancov na pracovisku, ktorá bola v predchádzajúcich rokoch narušená etapovitým posúvaním dôchodkového veku a zotrvávaním zamestnancov starších ako 65 rokov v pracovnoprávnom pomere u zamestnávateľa,"  uviedol predkladateľ.

Dodal, že vekový limit, pri ktorom je možné zamestnanca prepustiť, je bežný aj v iných krajinách. „Stanovenie maximálnej vekovej hranice pre účely zamestnania je bežnou súčasťou pracovného práva viacerých členských štátov Európskej únie,"  zdôraznil Viskupič. Zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer z dôvodu veku, má mať nárok na odstupné.

V súčasnosti vám zamestnávateľ môže dať výpoveď z viacerých dôvodov, napríklad pre porušenie disciplíny, zmenu zdravotného stavu, ukončenie spôsobilosti na prácu alebo ak zruší vaše pracovné miesto. Od budúceho roka k nim pribudne aj vek. Od roku 2017 je dosiahnutie veku 65 rokov jedným z dôvodov skončenia štátnozamestnaneckého pomeru.

Za hlasovali poslanci všetkých vládnych strán OĽaNO, SaS, Za ľudí, Sme rodina. Ostrú kritiku si vládni poslanci vyslúžili od odborárov, podľa ktorých táto zmena odsúva pracujúcich dôchodcov na okraj spoločenského záujmu. „Je to diskriminačné a cieľom je len zjednodušiť prepúšťanie starších. Navyše, mnohí pracovníci v dôchodkovom veku sú nútení pokračovať v práci aj vo vyššom veku, aby si vôbec dokázali zabezpečiť dôstojný život,“  tlmočila stanovisko Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR jej viceprezidentka Monika Uhlerová. Preto by to podľa KOZ SR malo zostať vecou slobodného rozhodnutia jednotlivca.

Anketa
Je to podľa vás fér?

 Čo ďalšie sa mení v Zákonníku práce >>