Ministerstvo zdravotníctva spolu s Úradom verejného zdravotníctva plánujú presadiť zákon, aby sa deti a mladí do 18 rokov nemohli chodiť opaľovať do solárií. Chcú tak posilniť prevenciu a zabrániť zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože.


„Ultrafialové žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako dokázaný karcinogén a osoby mladšie ako 18 rokov zaraďujeme medzi rizikovú skupinu,“uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.


Pokožka mladistvých je tenšia, a preto omnoho citlivejšia na účinky UV žiarenia. Ak sa mu deti a mladí vystavujú, zvyšuje sa riziko vážneho ochorenia rakoviny kože.


„V súčasnosti je vo svete zaznamenávaný významný nárast melanómu kože najmä medzi mladými ženami do 30 rokov. Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú 2,5-až 3-krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu,“ vysvetlila Kalavská.


Hlavný hygienik Ján Mikas si od zákazu sľubuje väčšiu ochranu mladistvých, ale aj zodpovednejší prístup zo strany prevádzkovateľov solárií. Doteraz fungovala len akási norma, ktorá sa príliš nedodržiavala.


„Prax nám však ukázala, že opatrenie je nedostatočné, pretože niektorí prevádzkovatelia napriek tomu umožňujú mladistvým opaľovať sa v solárnych zariadeniach - spomínaná norma nie je záväzná s čím je spojená aj sťažená situácia pri vymáhaní porušenia zákazu od prevádzkovateľov,“ uviedol hlavný hygienik Mikas.


Návrh novely zákona, ktorý upravuje používanie komerčných solárií by po schválení mal začať platiť od januára budúceho roka.


Zákaz vstupu pre osoby mladšie ako 18 rokov je aktuálne platný napríklad v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Taliansko, Švédsko, Nórsko, Kanada či vo vybraných krajinách Spojených štátov amerických.