Za posledné roky sa u nás vyskytlo viacero epidémií osýpok. Toto ochorenie sa znovu objavilo po takmer dvadsiatich rokoch. Zavliekli ju k nám zo zahraničia a imúnni neostali dokonca ani očkovaní. Aj preto bolo potrebné preskúmať a prehodnotiť, či je očkovací kalendár nastavený správne, alebo ho treba zmeniť.


Epidemiológovia dospeli k záveru, že sa upraví povinné očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR). Podľa novej očkovacej schémy budú deti očkované druhou dávkou vakcíny v 5. roku života. Do konca minulého roka to bolo v 11. roku života.


K zmene pristúpili z dôležitého dôvodu. „Našim zámerom je, aby poslednú triedu predškolských zariadení, do ktorej bude dochádzka od septembra 2020 povinná, navštevovali deti kompletne očkované dvoma dávkami očkovacej látky proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Týmto krokom sa zníži riziko vzniku a šírenia osýpok v detských kolektívoch a posilní sa ochrana zdravia detí,“povedala ešte v decembri už bývalá ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.


Druhou dávkou očkovacej látky proti MMR sú už v súčasnosti očkované v 5. roku života napríklad deti z Dánska, Grécka, Írska, Veľkej Británie či Španielska.


Úprava očkovacej schémy proti osýpkam, mumpsu a ružienke vychádza z odporúčania Pracovnej skupiny pre imunizáciu po zhodnotení laboratórnych výsledkov Imunologického prehľadu. Tie ukázali, že kým podiel trojročných detí s ochrannou hladinou protilátok je 97,24%, vo vekovej skupine 5 až 9 ročných detí je to 93,46%.


„Výsledky Imunologického prehľadu z roku 2018 možno považovať za uspokojivé, avšak rozhodnutie presunúť aplikáciu druhej dávky očkovacej látky proti MMR do 5. roku života považujeme vzhľadom na nedávne epidémie osýpok na Slovensku a v Európe za potrebný krok,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.


„V epidémiách osýpok chorľavejú najmä deti, teda najzraniteľnejšia skupina populácie. V súčasnom období klesajúcej zaočkovanosti na Slovensku a v štátoch EÚ, ako aj vzhľadom na zvýšenú migráciu a cestovanie, nám podanie druhej dávky očkovacej látky proti MMR v 5. roku života zabezpečí väčšiu a efektívnejšiu ochranu detí proti osýpkam,“ dodal Mikas.


Deťom, ktoré budú mať v budúcom roku viac ako 5 rokov, bude druhá dávka očkovacej látky proti MMR podaná v 11. roku života - pôjde o deti narodené od 1. januára 2010 do 31. decembra 2015.


Znamená to, že až do roku 2025 sa budú v rámci jedného roka očkovať proti MMR deti v 15. – 18. mesiaci života a deti v 5. a 11. roku života. Od roku 2026 sa bude pokračovať už iba povinným pravidelným očkovaním detí v 15. – 18. mesiaci a v 5. roku života.