Každý prváčik, ktorý tento rok začne plniť povinnú školskú dochádzku má tento rok nárok na príspevok na školské potreby vo výške 100 eur. O peniaze žiadať netreba, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ich automaticky vyplatí spolu s prídavkom na deti pokiaľ vaše dieťa v septembri nastúpi do školy.

„O príspevok rodič žiadať nemusí. Po tom, čo dostaneme dáta o žiakoch od ministerstva školstva, peniaze poukážeme spolu s prídavkom na dieťa,“ informuje Jana Lukáčová, hovorkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Po overení či dieťa skutočne nastúpilo do školy, ÚPSVaR vyplatí ale až v októbri, teda o mesiac neskôr. Ak dieťa nastúpi do prvého ročníka základnej školy mimo územia Slovenska, rodičia budú musieť k vyplateniu príspevku predložiť potvrdenie o návšteve školy.

Pokiaľ budú finančné prostriedky rezort školstva nezavrhuje, že by sa príspevok rozšíril na všetkých žiakov prvého stupňa.

Prečítajte si tiež: