Od 1. januára budúceho roka má dôjsť k zásadným zmenám pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty (DPH) pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Po novom sa má zrušiť oslobodenie od dane pri dovoze malých zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.

Zámerom novely je do zákona prebrať eurosmernicu, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa DPH pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku. Európska únia (EÚ) plánovala túto novinku uviesť do platnosti až 1. júla 2021, kedy vstúpi do platnosti nový colný sadzobník EÚ. Naše MF sa rozhodlo pre skorší dátum. „Platná právna úprava sa vzhľadom na rýchly nárast elektronického obchodu, a teda aj nárast predaja tovaru na diaľku, dodávaného tak z jedného členského štátu do druhého, ako aj z tretích území alebo tretích krajín na územie Európskej únie, ukázala ako nedostatočná,"konštatuje MF SR a zárovň dopĺňa, že harmonizácia a spresnenie pravidiel pri týchto transakciách zvyšuje stav právnej istoty, čo považujú za pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Novinkou je, že sa má zrušiť oslobodenie od DPH na zásielky malej hodnoty do 22 eur dovážané z krajín, ktoré nepatria do EÚ. Ide o tovary, ktoré sú napríklad objednávané cez e-shopy v tretích krajinách a následne sú dopravované do EÚ. „Toto oslobodenie narúša hospodársku súťaž medzi dodávateľmi usadenými v EÚ a mimo nej," konštatuje MF SR v predkladacej správe k novele zákona.

Ako to bude vyzerať?

Ak si objednáte tovar v sume 10 eur, ktorý pochádza z krajiny mimo EÚ, bude zadržaný na colnici, kde zaň budete musieť zaplatiť DPH vo výške 20 percent, čo pri tejto sume predstavuje 2 eurá navyše. Rovnako sa na tento tovar bude robiť výpočet na colné konanie, za ktoré si napríklad pošta účtuje 4 eurá. Výsledná suma za tovar v hodnote 10 eur z ázijského e-shopu nás tak nakoniec spolu vyjde na 16 eur.

Bude sa tomu dať predísť?

Niektoré zahraničné e-shopy už vyhlásili, že zavedú platbu DPH priamo do ceny tovaru. Tú následne odvedú danej krajine cez sprostredkovateľa. Cena sa teda zvýši rovnako, avšak vy, ako zákazník, nebudete musieť nič riešiť.

 Veľké čínske e-shopy sa na podobnú situáciu pripravujú už roky. Možným riešením, ako sa poplatkom vyhnúť je využitie mezidskladov na území Európy. Preto tieto obchody budujú v Európe miesta, kde tovar zhromažďujú. Keď si potom objednáte tovar z čínskeho e-shopu, príde vám domov zásielka z Európy, vďaka čomu odpadne povinnosť platiť DPH či colné konanie.

Anketa
Boli ste aj vy zvyknutí nakupovať drobnosti z ázijských e-shopov?
  • 36%
  • 34%
  • 30%

Aké ďalšie zmeny má priniesť návrh zákona? »