Ide o výrobok s názvom Filtračná tvárová polmaska - respirátor KN95, HG – KN95 z Číny. Výrobok je balený v priesvitnom celofánovom balení po 10 kusov. Priamo na respirátore je uvedené označenie KN 95. 

Druhý nebezpečný výrobok má názov Filtračná tvárová polmaska - respirátor FFP2 PREMIUM Tex-Tech NR pôvodom z Českej republiky. Výrobok je balený v priesvitnom celofánovom obale po 5 kusov, ktorý je vložený v papierovej krabičke. Ide o respirátor modrej farby, na ktorom sú uvedené identifikačné údaje.

FOTKY VÝROBKOV SI POZRITE V »GALÉRII«

Ľudia by podľa SOI tieto dva respirátory nemali nosiť, hrozí zdravotné riziko. K obom uviedli inšpektori rovnaký dôvod. „Respirátor nevyhovel požiadavke v parametri „prienik filtračného materiálu“. Filtračný materiál pri používaní dostatočne nezachytáva častice šíriace sa vzduchom pre typ respirátora FFP2. Zadržiavanie častíc filtračným materiálom pri používaní respirátora je nedostatočné, v dôsledku čoho môže cez masku prejsť nadmerné množstvo častíc alebo mikroorganizmov. Okrem vyššie uvedeného nedostatku výrobok nie je označený povinnými údajmi v zmysle osobitného predpisu, ktorý sa naň vzťahuje," informujú. 

SOI zakázala ďalšie sprístupňovanie nebezpečných výrobkov na trhu, nariadila ich stiahnutie z trhu a súčasne uložila kontrolovaným subjektom povinnosť informovať spotrebiteľov o týchto nebezpečných výrobkoch. „Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny," uviedli inšpektori.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tieto výrobky zakúpili, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.

Prečítajte si tiež: