Otvorenie školských brán neznamená koniec vyplácania dávok OČR. Nástup do školy bude dobrovoľný. To zanemná, že  rodičia, ktorí majú strach poslať svoje deti medzi spolužiakov alebo majú na to akýkoľvek iný dôvod, majú možnosť zostať s nimi aj naďalej doma a vyučovanie pre ne bude prebiehať aj online formou. Títo rodičia budú mať aj naďalej nárok na poberanie OČR-ky. 

Musia však na konci mesiaca zaslať Sociálnej poisťovni vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom presne vyznačia dni, počas ktorých sa o dieťa starali a za ktoré si uplatňujú nárok na dávku.

„Ak zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa alebo prejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole, ale dieťa nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.  Na základe tohto rozhodnutia teda rodičom takýchto detí nárok na ošetrovné vznikne, resp. bude pokračovať a Sociálna poisťovňa im ho prizná a vyplatí. Dávky budú vyplatené čo najskôr na základe doručeného Čestného vyhlásenia. Je potrebné, aby ho rodič poslal pobočke do konca júna

Anketa
Plánujete poslať dieťa do školy alebo s ním zostanete doma?
  • 42%
  • 58%

Ako to bude vyzerať pre ostatné skupiny poistencov? »