Chýbajú hlavne učitelia prvého stupňa, matematiky, fyziky, hudobnej výchovy, vychovávatelia a špeciálni pedagógovia či školskí psychológovia. Najviac, takmer 57 %, ich potrebujú v Bratislave. Problémy sú aj s nepedagogickými pracovníkmi. Nieto kuchárok, upratovačiek ani údržbárov. 

Toto sú momentálne najviac nedostatkoví pedagógovia.
Toto sú momentálne najviac nedostatkoví pedagógovia.
Zdroj: Zdroj: edujobs.sk

Svoje o tom vedia na Základnej škole na Nevädzovej ulici v Bratislave. „Najväčší problém je s učiteľmi matematiky, fyziky, techniky a anglického jazyka,“ posťažovala sa riaditeľka Mária Orságová. Pomaly neriešiteľný je podľa nej problém s učiteľmi 1. až 4. ročníka a vychovávateľmi. „Nám k dnešnému dňu chýbajú 2 učiteľky a 4 vychovávateľky. Hľadáme ich už od apríla, ale neúspešne. Jedna nádejná kandidátka nakoniec išla učiť radšej do Vrbového kvôli ubytovaniu, to je v Bratislave drahé a školy byty nemajú,“ dodala smutne. 
Na prvý stupeň prijali už aj menej kvalifikovanú pedagogičku, ktorá je pôvodne španielčinárka, no sú radi, že ju majú. Ďalšie chýbajúce učiteľky budú riešiť zastupovaním.

Na základnej škole v Rohožníku v okrese Malacky sa už dva roky snažia zamestnať učiteľa matematiky a fyziky, hľadajú však márne, hoci budúcemu kolegovi ponúkajú aj byt. „Keďže sme nikoho nenašli, prijali sme na toto miesto bývalú kolegyňu v dôchodkovom veku,“ povedala nám riaditeľka školy Marta Pfeilerová. Už rok zháňajú aj špeciálneho pedagóga.

.
.
Zdroj: Zdroj: edujobs.sk

Naopak, na opačnom konci Slovenska, v Základnej škole na Maurerovej ulici v Košiciach, začnú nový školský rok s plným stavom pedagógov. „Absolvovali sme len výberové konanie na miesto učiteľa anglického jazyka a asistenta učiteľa. Stále sa príde niekto opýtať, či nemáme voľné učiteľské miesto. Záujem je hlavne zo strany čerstvých absolventov univerzít, žien po materskej dovolenke, ale aj tých, ktorí chcú zmeniť pracovné prostredie. Máme učiteľov nielen z Košíc, ale aj zo Sniny, z Humenného či Michaloviec,“ povedala nám riaditeľka Katarína Martiňáková.

Podľa portálu Edujobs chýbalo k 15. júlu na Slovensku 2 047 učiteľov a nepedagogických pracovníkov. Rozdiely medzi západom a východom sú pritom priepastné. Kým až vyše tisícka z nich chýbala v Bratislavskom kraji, v Košickom kraji to bolo necelých sto. 

Koľko učiteľov a nepedagogických pracovníkov chýba
Bratislavský kraj - 1162
Trnavský kraj - 219
Trenčiansky kraj - 133
Banskobystrický kraj - 129
Žilinský kraj - 120
Nitriansky kraj - 112
Košický kraj - 98
Prešovský kraj - 74
Spolu - 2047
Zdroj: Edujobs k 15.7. 2019