Národný ústav detských chorôb  o tom informuje na svojom webe. Plánovaná ambulantná starostlivosť zrušená nie je. Pred plánovanou návštevou odbornej ambulancie budú však rodičia kontaktovaní personálom ambulancie na účely zhodnotenia nevyhnutnosti prezenčného vyšetrenia pacienta.

NÚDCH zároveň informuje o potrebe negatívneho testu na ochorenie COVID–19 u dieťaťa aj u sprevádzajúcej osoby (PCR alebo AG COVID test nie starší ako 2 dni). Negatívny test na ochorenie COVID–19 vyžadujú aj u pacienta a v prípade, že ide s vami aj sprievod, test sa vyžaduje aj od neho.

Ústav tiež žiada rodičov, resp. sprievodcov detských pacientov, aby pri návšteve zdravotníckeho zariadenia mali pri sebe doklad  o poslednom testovaní seba, v prípade návštevy dieťaťa aj jeho, pretože pri  posudzovaní zdravotného stavu môže byť takýto doklad užitočný.

Výsledky vyšetrení na COVID-19 u detských pacientov a ich sprievodcov vykonaných v NÚDCH sa nachádzajú v lekárskej správe dieťaťa.

V  prípade, že  pacient alebo jeho sprievodca prekonali COVID-19 pred menej ako 3 mesiacmi, testovanie u nich nie je indikované,  ale takáto osoba má so sebou potvrdenie, že je epidemicky negatívna.

K pacientom lekári pristupujú individuálne a deti s poruchou autistického spektra netestujú, tiež deti, ktoré chodia na rehabilitáciu alebo iné vyšetrenie viackrát za týždeň.

Článok pokračuje na ďalšej strane.