Obchodníci združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) podporujú zavedenie zálohovania PET fliaš a plechoviek. Za plastovú fľašu po novom dostanete 12 centov a za plechovku 10 centov.


Slovenská republika tak bude prvá v rámci krajín strednej Európy, vrátane Rakúska, ktorá zálohovanie zavedie.


Obchodné reťazce združené v SAMO sa už začali pripravovať na zálohový systém. Plánujú napríklad vzdelávať spotrebiteľov, aby vedeli, v akom stave je fľaše potrebné odovzdať.


„Chceme priniesť čo najlepšie riešenie pre pohodlie spotrebiteľov na Slovensku a zároveň zbaviť v maximálnej možnej miere našu krajinu prebytočných plastových fliaš a plechoviek,“povedal predseda SAMO Martin Krajčovič.


V súčasnosti prejde ročne cez predajne reťazcov dokopy viac ako 515 miliónov PET fliaš, ktoré budú podliehať zálohovaniu.


Ak napríklad polovica z nich sú 0,5 litrové a druhá polovica 1,5 litrové fľaše a tieto fľaše uložíme jednu za druhou, dokázali by sme nimi obložiť len hranice Slovenska 89-krát.


Ich prístup víta aj minister životného prostredia László Sólymos. Obchodné reťazce totiž čakajú nemalé investície do priestorov predajní.


„Vždy treba vyzdvihnúť spoločnosti, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. A to i napriek skutočnosti, že mnohé dôležité kroky neraz vyžadujú od spoločností investovať viac energie, aby sa tieto opatrenia premietli do reality,“vyhlásil Sólymos.


Na Slovensko sa ročne uvedie na trh približne jedna miliarda plastových fliaš, pričom vytriediť sa podarí niečo nad 60 %. Výsledkom je, že viac ako 400 miliónov fliaš konči na skládkach, spaľovniach či v najhoršom prípade v riekach, lesoch a uliciach.


Podľa ministerstva životného prostredia sa zálohovaním PET fliaľ a plechoviek podarí zrecyklovať až 90 percent. Zálohovanie sa má v praxi spustiť od roku 2022.

Prečítajte si tiež: