Dôvodom je, že katastrálny úrad vašu nehnuteľnosť po novom neeviduje pod evidenčným číslom, ale pod súpisným číslom. „Všetkým stavbám, ktoré boli v minulosti označené evidenčným číslom, teda modrou tabuľkou s bielymi číslami, boli tieto čísla zákonom o územnom a správnom usporiadaní SR zrušené,“ vysvetlila nám Andrea Vráblová z Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. V praxi to znamená, že si k modrej tabuľke musíte vybaviť aj bielu s červeno-čiernym písmom.

Zarážajúce je, že modré tabuľky sú neplatné už od roku 1998. Úrady vraj už vtedy vyzývali vlastníkov, aby si čísla vymenili, no ak ste sa neprihlásili, nikto vás nehľadal. Až v roku 2014 vstúpilo do platnosti nové usmernenie na stotožňovanie originálov listov vlastníctva s databázou katastra nehnuteľností. Pri tomto „upratovaní“ sa zistili obrovské nezrovnalosti, a tak úrady upratujú teraz, po vyše 20 rokoch.

Staré: Evidenčné číslo je modro-biele.
Staré: Evidenčné číslo je modro-biele.
Zdroj: MICHAL SMRČOK

„V našej mestskej časti bolo v 70. rokoch vydaných takmer 5 500 evidenčných čísel, ale nové súpisné číslo sme vydali len niekoľkým stovkám z nich, takže väčšinu majiteľov to ešte čaká,“spresnila Vráblová. Tento problém sa pritom netýka len Bratislavy, ale celého Slovenska. Podľa údajov evidencie stavieb v celej krajine je až 150-tisíc stavieb bez súpisného čísla. Čo vás teda čaká? Hneď na úvod prichádza prvý problém. Úrad vás vyzve, aby ste si nové číslo vybavili do 10 dní.