O trvalej migrácii uvažujú najviac študenti humanitných vied a umenia (29 %), študenti technických vied (25 %) a študenti prírodných vied, matematiky a informatiky (22 %). Spomedzi študentov zdravotníckych odborov uvažuje o trvalom odchode 17 percent a pevnosť ich rozhodnutia je spomedzi všetkých študentov najvyššia. Podľa Asociácie súkromných lekárov (ASL) nám bude chýbať každý jeden z nich. ASL už dlhodobo upozorňuje, že bojujeme s nedostatkom lekárov, najmä špecialistov. „Chýbajú diabetológovia, alergológovia, neurológovia či pneumológovia. Problémom je tiež ich veková štruktúra. Prieskum ASL v roku 2017 ukázal, že v tom roku 40,9 percenta špecialistov bolo vo veku nad 61 rokov a 17 percent vo veku 56 až 60 rokov," zhodnotil Andrej Zlatoš z ASL a dodal, že ak sa nič nezmení, o pár rokov to nebudú budovy ani prístroje, čo Slovensku najviac chýba, ale personál.

Členka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci pri Európskom parlamente Miriam Lexmann tvrdí, že mladí na Slovensku nevidia perspektívu. „Mladí tu nevidia perspektívu. Za migráciou mladých je dlhodobá neschopnosť slovenských vlád riešiť reálne problémy ľudí. Musíme vytvoriť podmienky na to, aby sme v plnej miere využili napríklad potenciál umelej inteligencie na tvorbu nových pracovných miest a zároveň ponúknuť rekvalifikáciu a celoživotné vzdelávanie," podotkla europoslankyňa. Dodala, že podľa nej má na to Slovensko teraz jedinečnú príležitosť, keďže môže z fondu obnovy čerpať až 6,3 miliardy eur aj na reformy súdnictva, školstva, trhu práce, či verejnej správy.

Mohlo by vás zaujímať: