Lekári z Anglicka, Francúzska, Nemecka či ďalších krajín sa stretli s rovnakou situáciou. Pacienti neprejavovali žiadne zo známych príznakov nákazy koronavírusom, výsledky však boli pozitívne. Nemali vysoké teploty, ani suchý kašeľ. Jediné symptómy, ktoré mali všetci pacienti rovnaké, bola strata čuchu a chute.

Ansomnia a hyposmia majú teda byť ďalšími príznakmi koronavírusu. O zistení informovala Britská asociácia otorinolaryngológov. Informácia o objavení nových symptómov zatiaľ nie je vedecky potvrdená, vyplynula však zo zozbieraných lekárskych správ z rôznych európskych krajín, ktoré sú momentálne najviac postihnuté ochorením COVID-19. Keďže ide o súhrnné správy z mnohých nezávislých zdrojov, je veľmi pravdepodobné, že koronavírus má ďalšie dva symptómy.

„Čoraz častejšie sa objavujú hlásenia o významnom náraste počtu pacientov s ansomiou pri absencii iných príznakov,“ uviedli sa v správe, ktorú vypracovali britskí lekári a experti na otorinolaryngológiu Clare Hopkinsová a Nirmal Kumar.

V správe sa ďalej píše, že počet pacientov s ansomiou rapídne stúpol napríklad v Iráne, na juhu Talianska, vo Francúzsku aj v Spojených štátoch amerických. Až 30 % pozitívne testovaných pacientov na koronavírus v Južnej Kórey uviedlo ako jeden z hlavných symptómov práve stratu čuchu.

Čítajte viac na ďalšej strane » » »