Národná diaľničná spoločnosť mení obchodné podmienky pri nákupe elektronickej diaľničnej známky. „Tou najzásadnejšou je že pôvodný 15-minútový interval na opravu akéhokoľvek údaju zadaného pri nákupe známky sa výrazne predlžuje. Po novom je možné oznámiť opravu napríklad chybne zadaného evidenčného čísla auta až do konca dňa,“ uviedla Eva Žgravčáková z NDS.

Touto zmenou vyšla v ústrety motoristom, ktorí si zle zadaný údaj všimli až s väčším časovým odstupom a nestihli požiadať o opravu do 15 minút. „Naďalej platí, že za zadané údaje pri nákupe akéhokoľvek typu elektronickej diaľničnej známky zodpovedá sám zákazník. Ak sa pri zadávaní údajov pomýli alebo niečo vynechá, je povinný oznámiť to bezodkladne po zistení, najneskôr však po novom do konca dňa, v rámci ktorého bol takýto chybný alebo neúplný údaj poskytnutý. Pozor, ak táto lehota uplynie, oprava, doplnenie alebo zmena bude možná len v tom prípade, ak preukázateľne pôjde o neexistujúce auto,“ dodala.

Čo sa ešte mení? Odpoveď nájdete na ďalšej strane...