Najviac bolo poberateľov starobného dôchodku, ktorý dostalo vyše milióna penzistov. Invalidný dôchodok poberalo takmer štvrť milióna ľudí, vdovský vyše 30-tisíc žien, sirotský viac než 20-tisíc ľudí, predčasný starobný vyše 17-tisíc penzistov a vdovecký dôchodok dostalo asi 5 a pol tisíca mužov.

Priemerná výška starobného dôchodku dosiahla podľa údajov Sociálnej poisťovne 439,27 eur. Poberateľom predčasného starobného dôchodku poslal štát priemerne 414,36 eur.

Invalidní dôchodcovia do 70 % si museli vystačiť so sumou 203,88 eur a pri invalidných dôchodcoch nad 70 % to bolo 367,29 eura. Vdovské dôchodky vyplatené k poslednému marcovému dňu mali priemernú výšku 255,18 eura, vdovecké 201,10 eura a sirotské boli v priemernej výške 134,82 eura.

Aké boli priemerné starobné dôchodky na konci marca?

2018 - 439,27 € 2017 - 426,28 € 2016 - 413,98 € 2015 - 406,37 € 2010 - 351,03 € 2005 - 7 004 Sk (232,49 €)

Zdroj: Sociálna poisťovňa