Zrušenie doplatkov za lieky avizoval v polovici júla v rámci prvého sociálneho balíčka súčasnej vlády šéf Sme rodina Boris Kollár. „Ľudia mi píšu, pán Kollár, mám mizerný dôchodok a keď zaplatím všetky poplatky, ostane mi 50 až 60 eur, a ja sa mám rozhodnúť, či ich miniem na jedlo, alebo na lieky,“ vysvetľoval Kollár.

Pre dôchodcov, deti do 6 rokov a ZŤP však už dnes fungujú ochranné limity. Zdravotné poisťovne im raz za štvrťrok vracajú peniaze, ktoré nechajú v lekárňach nad rámec tohto limitu. Napríklad dôchodca má limit spoluúčasti 30 eur. V mesiacoch apríl až jún však na doplatkoch za lieky zaplatil 50 eur. To, čo preplatil, teda 20 eur, mu zdravotná poisťovňa vráti do konca septembra.

Ale pozor! Limit spoluúčasti sa vzťahuje len na lieky na predpis, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. Neplatí teda pre voľnopredajné lieky, za ktoré v lekárni zaplatíte plnú sumu.

Tiež sa môže stať, že zdravotná poisťovňa nepreplatí pacientovi doplatky v plnej výške. Podľa zákona vrátená suma môže byť vo výške najlacnejšieho lieku. Ak teda užívate drahší liek a na trhu je aj jeho lacnejšia verzia, zdravotná poisťovňa vám vráti výšku doplatku lacnejšieho lieku.
Návrh Borisa Kollára má tieto doplatky zrušiť. „Dôchodcovia budú môcť tieto peniaze použiť pre seba,“ vyhlásil predseda parlamentu.

Aké limity sú dnes?

Limit 12 eur:

• držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP so sprievodcom

• poberateľ invalidného dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku

• invalid, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok

Limit 30 eur:

• poberateľ starobného a výsluhového dôchodku

• poberateľ dôchodku z inej krajiny EÚ

• dôchodca, ktorému nevznikol nárok na starobný dôchodok

• poberateľ predčasného dôchodku

Limit 10 eur:

• dieťa mladšie ako 6 rokov

Limit 0 eur:

• dieťa mladšie ako 6 rokov, ktoré je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP so sprievodcom

Odborníci sa chytajú za hlavu >>