V čase koronakrízy si viacerí uvedomili, aké dôležité je mať finančnú rezervu na nepredvídané udalosti. Ak však sporíte tak, že držíte peniaze na bežnom alebo termínovanom účte, prichádzate o ne. Termínované vklady či sporiace účty majú len minimálne zhodnotenie a popri rastúcich cenách vaše peniaze pomaly strácajú na hodnote. Za dvadsať rokov vám z nich zostane len polovica peňazí. Znamená to, že za nasporenú sumu si v budúcnosti budete môcť kúpiť oveľa menej vecí.

 

Výhodnejšie pre vás môže byť nechať peniaze zhodnocovať pravidelným investovaním vo fondoch. Nemusíte mať žiadne ekonomické vzdelanie, aby ste to zvládli. Spoľahnite sa na skúsených odborníkov. Pri investovaní do fondov platí základné pravidlo: Čím vyššie riziko ste ochotní prijať, tým vyššie môžu byť vaše výnosy. Pri pravidelnom investovaní do fondov môžete byť odvážnejší a investovať aj rizikovejšie. Dlhodobé pravidelné investovanie aj v malých čiastkach vám môže priniesť na konci investovania peknú sumičku.

Začať môžete už s takou malou sumou ako je 20 eur. Takýto produkt ponúka napríklad Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a.s. prostredníctvom svojich obchodných miest - pobočiek Poštovej banky, kde vám ochotne zodpovedajú na všetky vaše otázky. Pravidelné investovanie do fondov v Prvej penzijnej máte bez vstupných poplatkov.

Väčšina z vás si nesporí, pretože si myslí, že nemá z čoho. Keď si však urobíte prehľad vašich príjmov a výdavkov, zistíte, na čo míňate zbytočne. Napríklad si nemusíte každý deň kupovať kávu. Ak radšej mesačne investujete 20 eur do akciového fondu, po 10 rokoch môžete mať ušetrených krásnych 3 659 eur. (1)

Ak si napríklad odpustíte predražené obedy a mesačne investujete 50 eur, po desiatich rokoch z nich už bude 9 147 eur, pri sume sto eur mesačne ide už o sumu 18 295 eur. (1)

Nesmiete však čakať, že si na konci mesiaca odložíte to, čo vám ostane. To je chyba! Odložiť treba hneď ako vám príde výplata a najlepšie nastavením trvalého príkazu. Tak máte istotu, že peniaze určite pošlete. Vývoj svojej investície môžete potom sledovať online, a to prostredníctvom elektronického prístupu do e-investora. Bezplatný prístup do e-investora získate automaticky po zainvestovaní v Prvej penzijnej. Výbornou správou je, že získaním prístupu do e-investora môžete kedykoľvek v budúcnosti zainvestovať už aj online, bez potreby osobnej návštevy obchodného miesta!

Pri investovaní je dôležité počúvať rady odborníkov. Nevyberajte automaticky peniaze z fondu, keď trhy klesajú. Po každej búrke vyjde slnko, to platí aj pri investovaní. Spoľahnite sa preto na 25 ročné skúsenosti odborníkov a investujte v Prvej penzijnej.

(1) Odhadovaná suma na účte na konci 10 ročného obdobia pred zdanením, ak by priemerné ročné zhodnotenie v akciovom fonde bolo 8 %.

Úlohou tohto dokumentu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút  fondu, ktoré sú k dispozícií v slovenskom jazyku na obchodných miestach spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a na www.penzijna.sk.

S investíciou do fondu je spojené aj riziko, v závislosti  od investičnej stratégie fondu. Hodnota investície do  fondu, ako aj výnos z nej, sa  môže aj znižovať a  investor  nemá zaručenú návratnosť pôvodne investovanej sumy.