Horúčka, kašeľ, bolesti hlavy a svalov sú klasické príznaky chrípky. Na Slovensku na ňu každoročne zaznamenávame v priemere 816 úmrtí, z nich viac ako polovica sú úmrtia na srdcovo-cievne ochorenia v priamej súvislosti s chrípkou.

„Kardiovaskulárne choroby sú hlavnou príčinou úmrtí na celom svete, spôsobujú celosvetovo až 31 % všetkých úmrtí. Chrípka je infekčné ochorenie s vysokou chorobnosťou a úmrtnosťou a hromadia sa dôkazy, že môže spúšťať rôzne kardiovaskulárne príhody,“ upozornil prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti Peter Hlivák. 

Anketa
Dáte sa túto sezónu zaočkovať proti chrípke?

Štúdia databázy dospelých pacientov nad 40 rokov bez akéhokoľvek predošlého rizika dokázala 10-krát vyššie riziko úmrtia na srdcový infarkt a 8-krát vyššie riziko úmrtia na mŕtvicu do 3 dní po laboratórne potvrdenej chrípkovej infekcie v porovnaní s prípadmi bez ochorenia na chrípku. „Pri 5 % náraste chrípky stúpol počet hospitalizácií na srdcové zlyhania o 24 %,“ upresnil Hlivák.

Pandémia potlačila toto ochorenie do úzadia, no len dočasne. „Chrípka nevymizla, len sa znížili jej schopnosti šírenia. Za bežnej chrípkovej sezóny nenosíme rúška, nedezinfikujeme, nerobíme lockdowny,“ vysvetľuje virológ Fedor Čiampor. Prichádzajúca sezóna chrípky tak bude závisieť aj od toho, ako sa chránime. „Všeobecne proti chrípkovým a vírusovým ochoreniam nemáme žiadne účinné lieky, tak ako sú antibiotiká proti bakteriálnym ochoreniam,“ zdôrazňuje Čiampor. Najúčinnejšou ochranou je vakcína proti chrípke.

Preukázalo sa, že očkovanie proti chrípke znižuje počet srdcových príhod o 26 až 53 % a znižuje počet kardiovaskulárnych úmrtí o 56 %. Význam očkovania sa po netypickej prechádzajúcej chrípkovej sezóne dokonca zvyšuje. Pri nízkom zaznamenanom výskyte chrípky v uplynulej sezóne sa totiž predpokladá, že tunajšia populácia nemá dostatočné ochranné hladiny protilátok, ktoré by inak vznikli po kontakte s chrípkovým vírusom.