Súvislosť medzi ťažkou formou ochorenia COVID-19 a aktivitou enzýmu s krkolomným názvom - butyrylcholínesteráza v ľudskej krvi odhalil výskumný tím z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením farmakologičky Anny Paul Hrabovskej v spolupráci s odborníkmi z Fakultnej nemocnice Trnava. Ich štúdia vyšla v týchto dňoch v prestížnom toxikologickom časopise Chemico-Biological Interactions.

AKO VYZERÁ ENZÝM, KTORÝ JE ZODPOVEDNÝ ZA ŤAŽKÝ PRIEBEH COVIDU? POZRITE SI GALÉRIU...

Obavy z koronavírusu plynuli hlavne z neistej prognózy v prípade nákazy. Neexistoval zaručený ukazovateľ, ktorý by vedel predpovedať ťažký priebeh ochorenia či dokonca úmrtie a upozorniť lekárov na pacientov, ktorí budú potrebovať nadmernú opateru.

Výskumníci po celom svete sa preto usilovali popísať rizikové faktory ťažkého priebehu covidu. Jedným z nich sa ukázala byť aktivita enzýmu butyrylcholínesterázy. „Ide o enzým, ktorého úloha nie je doposiaľ popísaná a dokonca sú zdraví jedinci, ktorým aktivita tohto enzýmu úplne chýba. Pandémia covidu odhalila, že práve títo jedinci sa vyznačujú zvýšenou citlivosťou na nákazu SARS-CoV-2 a v komunite ľudí bez aktivity tohto enzýmu bol zaznamenaný vysoký výskyt úmrtí,“ vysvetľuje vedúca výskumu Anna Paul Hrabovská z Farmaceutickej fakulty UK.

Vedúca výskumu Anna Paul Hrabovská z Farmaceutickej fakulty UK.
Zdroj: Tomáš Madeja

Slovenská štúdia so 148 hospitalizovanými pacientmi, ktorá prebiehala od októbra 2021 do mája 2022 odhalila, že pokles aktivity tohto enzýmu sa spája s negatívnou prognózou covidu, a to aj v prípade prechodného zlepšenia stavu pacienta. Na druhej strane nárast v jej aktivite môže predpovedať zlepšenie zdravotného stavu pacienta. Aktivita enzýmu poskytuje túto cennú informáciu aj bez ohľadu na vek, pohlavie či hmotnosť pacienta.

Enzým, na ktorý sa zameral slovenský tím, však pravdepodobne dokáže povedať oveľa viac. Je tak aktuálne atraktívnym cieľom vedeckého bádania, pretože nemusí "prognózovať" iba covid. V štúdii nedávno publikovanej v časopise Lancet bola aktivita butyrylcholínesterázy označená aj ako možný biomarker syndrómu náhleho úmrtia novorodencov a dojčiat.

Rovnako je známe zníženie aktivity tohto enzýmu aj u seniorov a pri rôznych fatálnych chorobách. „Predpokladám, že aktivita butyrylcholínesterázy odzrkadľuje celkový klinický stav organizmu a jeho vývoj, nezávisle od prítomnej patológie,“ uvádza vedkyňa Anna Paul Hrabovská. Plánuje preto uskutočniť štúdiu s pacientmi postihnutými aj inými závažnými patológiami. Spolu so svojím výskumným tímom pracuje na projektoch, ktorých výsledky pomôžu lepšie identifikovať pacientov vyžadujúcich intenzívnejšiu zdravotnú starostlivosť, čo zvýši ich nádej na rýchle zlepšenie zdravotného stavu.

Prečítajte si tiež: