Medzimesačný rast cien v máji dosiahol 1,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.  Miera inflácie vzrástla v máji 2022 na 12,6 %. Rast cien sa zaznamenal vo všetkých 12 sledovaných odboroch.

Ceny potravín boli medziročne drahšie až o 16,6 %, a to pri všetkých deviatich sledovaných položkách. Najviac infláciu ovplyvnili, s prihliadnutím na podiel kupovaných položiek v nákupnom košíku, rastúce ceny mäsa o 16,5 %, chleba a obilnín o 18,8 % a mlieka, syrov a vajec o 17,4 %. Naďalej rástli ceny olejov a tukov o 40,1 % a výrazne si spotrebitelia museli priplatiť aj pri nákupe zeleniny, ktorá stála o 19,6 % viac ako pred rokom.

KTORÉ POTRAVINY MEDZIMESAČNE ZDRAŽELI NAJVIAC? DOZVIETE SA V NAŠEJ GALÉRII

Najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností predstavujú náklady na bývanie, pričom ich rast bol v máji medziročne na úrovni 15,6 %. Ceny sa zvýšili za imputované nájomné (aktuálne vyššie o 19,4 %) a pri službách súvisiacich s bývaním (údržba a opravy obydlia o 20,7 %). Ceny za elektrinu, plyn a tepelnú energiu vzrástli sumárne o 15,7 %.

Anketa
Zvládate ešte zdražovanie?

Index spotrebiteľských cien sa v máji 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 12,5 %, za nízkopríjmové domácnosti o 12,7 %, za domácnosti dôchodcov o 13,5 %.

V súhrne za päť mesiacov roku 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 10,4 % (za domácnosti zamestnancov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 10,4 %, za domácnosti dôchodcov o 11,3 %).

Prečítajte si tiež: