Pri nároku na ošetrovné stále platí, že z dôvodu starostlivosti o dieťa je nárok na ošetrovné iba za predpokladu, ak je zariadenie uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu - ministra, zriaďovateľa, riaditeľa, hygienika - a iba počas obdobia, keď je zatvorené.

 

To znamená, že ak budú základné školy v daných regiónoch v čase pred a po jarných prázdninách otvorené, nárok na pandemické ošetrovné rodičovi nevzniká. „Naopak ak bude pred začatím jarných prázdnin vyučovanie v škole prerušené a toto prerušenie bude trvať aj počas prázdnin, rodičia detí budú mať nárok na ošetrovné aj počas prázdnin,“ vysvetlil hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Podobné je to v materských školách, hoci na tie sa nevzťahujú termíny prázdnin. Škôlky môžu byť počas celého roka uzatvorené iba na základe rozhodnutia zriaďovateľa, riaditeľa, hygienika alebo ministra školstva. Rodičom žiakov v škôlkach, ktoré sú počas jarných prázdnin zatvorené rozhodnutím príslušného orgánu, preto nárok na ošetrovné trvá aj v tomto období. „To znamená, že ak príslušný orgán uzavrie škôlku svojim rozhodnutím v období, ktoré zodpovedá obdobiu nastávajúcich jarných prázdnin školákov, rodičia škôlkarov v tom čase nárok na pandemické ošetrovné mať budú,“ dodal Višváder.

Ak si však bude chcieť na obdobie prázdnin uplatniť nárok na výplatu ošetrovného rodič dieťaťa, ktorého materská škola alebo škola nebola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu, tak nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu starostlivosti nebude mať. Výnimku tvoria iba tí, ktorých dieťa je v karanténe alebo ochorie a potrebu starostlivosti pri karanténe alebo chorobe potvrdí lekár.

Mohlo by vás zaujímať: