Prečo musel zájsť prípad 15-ročného chlapca s nádorom na mozgu až tak ďaleko, že o ňom hovorí celé Slovensko?

Ja sa už nejdem vyjadrovať k motívom ľudí, ktorí túto kauzu iniciovali. Považujem to za vysoko neprofesionálne a neetické. Kdekoľvek vo vyspelom svete, v Rakúsku, kde som predtým pracoval, by podobné konanie ktoréhokoľvek kolegu bolo predmetom disciplinárneho konania zo strany etickej komisie lekárskej komory. U nás sa to z nejakého dôvodu nedeje.

Matka Lukáša sa nakoniec rozhodla, aby jej syna operoval profesor Juraj Šteňo a aby bol chlapec následne prevezený k vám. Považujete to za dobré riešenie?

Osobne si myslím, že to nie je ideálne a šťastné. Je to návrat k minulosti. Na druhej strane rozhodnutie matky plne akceptujem.

Padli aj obvinenia, že operatéri v novom neurocentre nemajú toľko skúseností ako tí na klinike pre dospelých. Koľko operácií robíte mesačne?

Mesačne vykonávane okolo 30 - 40 operácií z celého detského neurochirurgického spektra. Za štyri mesiace nášho pôsobenia sme vykonali 16 operácií detských nádorov mozgu a miechy, čo je odhadom 50 operácií ročne. Týmito počtami ďaleko prevyšujeme medzinárodné štandardy, v ktorých sa za centrum pre neurochirurgickú liečbu nádorov CNS považuje pracovisko vykonávajúce viac ako 20 operácií ročne. Argument o nedostatočnom počte operácií u nás padá.

Neurocentrum v rámci Národného ústavu detských chorôb, ktoré v posledných dňoch rezonuje vo verejnosti, ste otvárali v apríli tohto roka. Dovtedy takéto pracovisko na Slovensku nebolo?

Staroslivosť o deti s neurochirurgickými ochoreniami sa vykonáva na niekoľkých vynikajúcich pracoviskách po celom Slovensku. Tieto pracoviská sa úplne prirodzene venujú predovšetkým ošetreniu dospelých pacientov. Výskyt detských neurochirurgických ochorení v populácií je totiž pomerne malý. Pracovisko, kde by boli centralizovane ošetrovaní detskí neurochirurgickí pacienti, ktorí majú vrodené vývojové chyby, nádory mozgu či úrazy chrbtice, z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia pod jednou strechou, doposiaľ u nás nebolo. Podľa skúseností z podobných pracovísk v zahraničí, takéto centralizované ošetrenie detských neurochirurgických pacientov vedie k zvýšeniu kvality starostlivosti. Naším vznikom sa tiež znížil počet pacientov odliečených v zahraničí z kapacitných dôvodov a rapídne sa skrátili čakacie lehoty na operáciu.

Čiže deti museli doteraz chodiť aj do zahraničia?

Ošetrenie niektorých raritných ochorení v centrách v zahraničí je úplne bežné aj v najvyspelejších štátoch. My taktiež máme nadviazanú spoluprácu s podobnými pracoviskami ako Zürich, Viedeň, Praha. Problém však nastáva vtedy, keď sú pacienti s bežnými neurochirurgickými ochoreniami ošetrovaní v zahraničí z kapacitných dôvodov, ako bývalo bežné až do vzniku nášho pracoviska. To možno považovať za zlyhanie systému a pýtať sa zodpovedných, prečo k tomu dochádzalo. Zriadením nášho pracoviska tento problém odpadol a významne klesol počet detských neurochirurgických pacientov odliečených v zahraničí.

Problémom neurochirurgických zákrokov je dlhé čakanie, niekedy aj takmer rok čaká pacient na plánovaný výkon. Ako je to u vás?

Faktom je, že zriadením nášho pracoviska sa významne skrátili čakacie lehoty na operáciu pre nádory mozgu. Dosiahli sme stav, keď pacient s novodiagnostickovaným nádorom mozgu je operovaný do piatich pracovných dní, pokiaľ jeho stav nevyžaduje inak. Tento fakt je v príkrom rozpore s údajmi o čakacích lehotách na operáciu mozgu pred vznikom nášho pracoviska, keď detský pacient čakal na operáciu aj týždne.

Mali ste za toho pol roka, čo fungujete, aj nejaké raritné zákroky, ktoré sa predtým na Slovensku nerobili?  

Začali sme vykonávať endoskopicky asistované operácie hlboko uložených nádorov mozgu pomocou lasera. Laser začíname tiež využívať pri endoskopických operáciách hydrocefalov, rázštepov chrbtice či naposledy pri poranení periférneho nervu. Vykonávame komplexný intraoperačný neuromonitoring u detí a skúmame jeho úlohu pri operáciách v najútlejšom veku, aj u predčasne narodených. Vykonali sme niekoľko stabilizačných operácií zlomenín chrbtice u detí s náhradou stavca kostenným transplantátom. Zavádzame ošetrenie ťažkých úrazov hlavy v detskom veku podľa najnovších odporúčaní. O štandardnej operatíve nehovorím. O kvalite našej práce svedčia tiež stážové pobyty kolegov zo zahraničia, ale hlavne pozitívne referencie od odliečených pacientov a ich rodičov. Radi privítame na našom pracovisku prípadných záujemcov z radov odbornej verejnosti na získanie predstavy o našej práci.

Ako sa k vám dostane pacient napríklad z Oravy alebo z východu?

Možností je niekoľko: pacienti sú objednávaní pediatrom, detským neurológom alebo rodičom do ambulancie telefonicky. Existuje tiež možnosť objednať sa na vyšetrenie elektronicky cez ambulantný rezervačný systém rezervacie.dfnsp.sk. Pacienti s akútnym problémom prichádzajú na vyšetrenie cestou oddelenia urgentného príjmu v NÚDCH.
Na záver chcem odkázať, že naše pracovisko vzniklo s pozitívnym krédom pomáhať trpiacim deťom lepšie a efektívnejšie, ako bolo doposiaľ. Za seba a za náš tím vyhlasujem, že toto krédo budeme napriek všetkým okolnostiam napĺňať. Tie deti nás potrebujú.

Ako sa z prípadu Lukáša stala kauza >>