Hlavným cieľom povýšenia zvierat v spoločenskom rebríčku je ich ochrana. Hoci oficiálne štatistiky hovoria približne len o 35 prípadoch týraných zvierat ročne, útulky a občianske združia tvrdia, že ich je omnoho viac. Zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová si preto od zmeny v zákone sľubuje veľa. „Pretože bude konečne aj na Slovensku ustanovené, že zviera nie je neživá vec, ale živá a cítiaca bytosť. Teda bytosť, ktorú náš právny poriadok chráni pred krutosťou,“ povedala.

Ochrana práv zvierat pred týraním sa má zvýšiť najmä posilnením právomocí veterinárnych inšpektorov. Tí budú môcť v prípade podozrenia vstúpiť na pozemok alebo do domu či bytu trýzniteľa.

Čo je týranie zvieraťa?

● nedostatok jedla a pitia
● štvanie zvierat proti sebe
● opustenie zvieraťa na účely zbavenia sa ho
● spôsobovanie bolesti a podobne

Novinka prináša aj povinné čipovanie psov, ktoré má sťažiť biznis ich množiteľom. Tí často nedoprajú psíkom riadnu stravu, výbeh ani ošetrenie, aby mali čo najvyššie zisky. Po novom bude každý majiteľ povinný dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. Pes má byť začipovaný aj pri predaji či darovaní. To má umožniť identifikovanie a potrestanie množiteľov. Čipovať však musia aj poctiví psičkári. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí pokuta 50 eur.

Petra (40) zmenu zákona víta, hoci podľa nej je to o ľuďoch a niektorí sa budú na zvieratá aj naďalej pozerať ako na predmety.
Petra (40) zmenu zákona víta, hoci podľa nej je to o ľuďoch a niektorí sa budú na zvieratá aj naďalej pozerať ako na predmety.
Matej Jankovič

Povinnosť začipovať zviera sa však netýka mačiek, fretiek a ďalších zvierat, u ktorých bude len dobrovoľné. A práve tu vidí veterinár problém. „Zviera už nie je vec, ale už sa selektuje. Povinne monitorované budú len psy. Zvyšok už ťažko niekto zistí, ako sa s tým zvieraťom zaobchádza,“ vyjadril sa Július Kocúr z bratislavskej súkromnej veterinárnej ambulancie.

Navyše zmena veterinárom podľa neho prinesie viac byrokracie, keďže budú musieť každého psa po začipovaní do 24 hodín zaevidovať do registra. „Nájsť, zaevidovať, znova načítať, začipovať, budeme musieť overovať totožnosť majiteľa,“ vymenúva Kocúr.

Prečo zákon myslí viac na psy ako napríklad na mačky, sme zisťovali na ministerstve pôdohospodárstva, ktoré s novelou prišlo. Rezort tvrdí, že aktuálne je najpálčivejším problémom práve nelegálne množenie psov, preto presadzovalo len povinné čipovanie psov. „V budúcnosti nevylučujeme ani povinné čipovanie mačiek,“ reagovala hovorkyňa Zuzana Peiger Ačjaková.

Anketa
Čo si myslíte o tom, že zviera už nie je vec?
  • 61%
  • 38%
  • 1%

Zákon mal pôvodne zakázať aj vystupovanie levov, tigrov či slonov v cirkusoch. K tomu však nateraz nedôjde. „Problematiku vystupovania zvierat v cirkusoch bude pokrývať samostatná vyhláška, ktorá je momentálne v procese príprav,“ dodala hovorkyňa rezortu.

Psičkári, pripravte sa na tieto povinnosti

  • Psa musíte začipovať do 12 týždňov od narodenia, psy narodené do 31. augusta 2018 stačí začipovať do 31. októbra 2019.
  • Pri zmene majiteľa musí pôvodný vlastník nahlásiť zmenu u veterinára do 21 dní.
  • Čip musí mať aj tehotná suka. Pri plánovanom rozmnožení ju musí dať majiteľ zaregistrovať ešte pred pripustením, v prípade neplánovaného otehotnenia bezodkladne.
  • Za čipovanie sa bude platiť maximálne 10 eur + náklady na materiál.
  • Ak si veterinár vypýta viac, obráťte sa na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu SR alebo na Komoru veterinárnych lekárov.
  • Pri majiteľoch psov v hmotnej núdzi alebo poberateľov minimálneho dôchodku poplatok za začipovanie uhradí štát.
Aké sú pokuty?

50 eur za porušenie povinnosti dať začipovať psa.
100 až 400 eur pri podozrení z týrania za neumožnenie vstupu veterinára na pozemok či do obydlia.
300 až 800 eur za usmrtenie zvieraťa iným ako povoleným spôsobom. Usmrtiť zviera môže len veterinár.
300 až 800 eur ak veterinár nariadi zhabanie zvieraťa a majiteľ to neumožní.
400 až 1000 eur  za opustenie zvieraťa za účelom zbaviť sa ho, alebo ak majiteľ nezabráni neželanému rozmnožovaniu sa zvierat.
Poznámka: Sumy platia pre fyzické osoby.