Krok prvý: Čím skôr vstúpiť do 2. piliera

Vstup do 2. piliera je dnes dobrovoľný a možný do veku 35 rokov. Argumentov pre vstup je hneď niekoľko. „Pri mladých ľuďoch a dlhej dobe sporenia je druhý pilier ideálny nástroj na získanie zaujímavých úspor. Najväčšou výhodou je, že úspory na osobnom účte vznikajú z povinných odvodov, čiže sporiteľovi nijako neznižujú príjem. Zároveň dosahujú slušný výnos, ktorý v horizonte desiatok rokov sporenia má potenciál znásobiť vlastné financie. Podľa štatistiky Asociácie DSS zarobili rastové fondy 2. piliera od 1. 1. 2013 priemerne 4,89 % ročne, čo je slušný výsledok,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Ďalším faktorom v prospech 2. piliera sú nízke poplatky. Odplata za vedenie dôchodkového účtu je vo výške 1 % z každého príspevku sporiteľa. Maximálna výška odplaty za správu dôchodkového fondu je len 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Tieto poplatky sú teda výrazne nižšie nielen oproti otvoreným podielovým fondom, ale takisto aj v porovnaní s 3. pilierom. Ten však má výraznú výhodu v podobe príspevku zamestnávateľa.