Prvou zásadnou zmenou v prvom pilieri je rodičovský bonus k dôchodku. Je financovaný zo sociálnych odvodov sociálne poistených detí a podmienkou na jeho získanie je, aby dieťa odvádzalo poistné na dôchodkové poistenie v roku 2021. Jeho maximálna výška je 21,80 eura mesačne za jedno dieťa. Dôchodok bude podľa CMS uhradený v jednej úhrnnej splátke, pravdepodobne v septembri alebo októbri.

O KOĽKO SA TENTO ROK ZVÝŠIA DÔCHODKY NÁJDETE V >> GALÉRII <<

Zároveň sa novelou zákona o sociálnom poistení ruší veková hranica odchodu do dôchodku, netýka sa to ľudí narodených pred rokom 1967. "Dôchodkový vek sa opäť naviaže na priemernú dĺžku života, ktorá sa zvyšuje približne o jeden až dva mesiace ročne," priblížil právnik pre oblasť pracovného práva právnickej kancelárie CMS Slovensko Pavol Kundrik. Zmena bude účinná od roku 2024. Od 1. januára tohto roku zmenila novela aj možnosť predčasného dôchodku. Budú ho môcť poberať osoby po 40 odpracovaných rokoch, počas ktorých boli tieto osoby poistené.

Zmena v druhom pilieri priniesla automatický vstup do systému od 1. mája 2023. "Osoby do 40 rokov, ktoré prvýkrát nastúpili do zamestnania, budú automaticky zaradené do druhého piliera s možnosťou vystúpiť zo systému do dvoch rokov od vstupu," vysvetlil Kundrik. Okrem toho budú sporitelia v druhom pilieri vo veku do 54 rokov automaticky presunutí z garantovaných, dlhopisových fondov do negarantovaných. Má sa tým dosiahnuť vyššie zhodnotenie úspor.

Veľké zmeny čakajú aj druhý pilier, článok pokračuje na druhej strane >>>