Pandémia nového koronavírusu ochromila celý svet. Ľudia ostali uväznení doma, zavreli sa viaceré prevádzky a zrušili sa verejné podujatia a zhromaždenia.

Hlavný hygienik Slovenska Ján Mikas vydal odporúčanie na zrušenie bohoslužieb už pred mesiacom. Na omšiach sa totiž zúčastňujú najmä starší ľudia, ktorí sú obzvlášť rizikovou skupinou, ak sa nakazia ochorením COVID-19. Na tomto sa nič nezmení ani počas Veľkej noci. Do kostola vás síce pustia pomodliť sa, ale na omšu už nie. 

 „V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby zostávajú naďalej pozastavené,“informoval Mikas.

Naďalej sa teda môžu konať súkromné omše. Prítomní môžu byť len celebrant a nevyhnutná asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre veriacich.

„Kňazi naďalej môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí. Počas súkromnej bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať,“ uviedol hlavný hygienik.

Ostatní veriaci môžu do kostola vstúpť, ak sa v ňom práve nebude konať súkromná omša. No aj pritom budú platiť prísne opatrenia.

  • vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
  • pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
  • počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti kostola
  • vykonávať  častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

„Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí,“ uzavrel Mikas.

Zmení sa aj spovedanie

Hlavný hygienik upozorňuje na dodržiavanie prísnych hygienických opatrení aj pre ľudí, ktorí sa chcú vyspovedať. Povoľuje súkromnú spoveď, no len za týchto podmienok:

1. ak spovedajúca osoba bude zdravá a bez nariadených karanténnych opatrení,

2. pri dodržaní dohodnutého termínu sv. spovede,

3. na vhodnom mieste, pri zabezpečení vhodných podmienok sv. spovede a dodržaní protiepidemických opatrení

4. sv. prijímanie podáva kňaz do ruky veriaceho, obaja majú rúška a rukavice.

Prečítajte si tiež: