Veľmi dôležitá je podľa Nádaskej aj farba sviečok. „V rímskokatolíckej cirkvi sa tradične používajú tri fialové sviečky ako symbol pokánia a jedna, zapaľovaná ako v poradí tretia, ružová sviečka ako symbol radosti. V protestantizme sa tradične používajú modré sviečky ako symbol nádeje a očakávania Krista,“ ozrejmila etnologička.

Existujú aj vence so štyrmi sviečkami na venci a piatou sviečkou uprostred, ktorá symbolizuje Ježiša Krista, a teda sa zapaľuje na Štedrý deň alebo na Božie narodenie (Prvý sviatok vianočný). „Pokiaľ veniec obsahuje piatu sviečku, tá má obvykle bielu farbu na znak Kristovej čistoty,“ doplnila Nádaská.

Okrem adventných vencov sú v mnohých rodinách považované za tradíciu aj adventné kalendáre, ktoré obľubujú najmä deti. Rozšírená je papierová verzia, v ktorej sa nachádza 24 políčok vyplnených malými sladkosťami, často čokoládou rôzneho tvaru.

„Adventný kalendár je moderný druh kalendára ukazujúci 24 dní spojených s kresťanskými Vianocami a obdobím adventu. Kalendár slúži na odpočítavanie dní adventu k Štedrému dňu. Tento kalendár bol vymyslený najmä pre malé deti, aby im rýchlejšie ubiehal čas do Vianoc a mohli si tak sami odpočítavať plynutie času do Štedrého dňa,“ dodala Nádaská.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Čo znamená advent a čo počas neho treba dodržiavať? »»»