Tím vedený profesorom Jacobom Hannaom z Weizmannovho inštitútu vied vytvoril kompletné modely ľudských embryí len z kmeňových buniek vypestovaných v laboratóriu a mimo maternice. Vedci ich udržali pri živote štrnásť dní. Podľa časopisu Nature mali embryá všetky štruktúry a oddelenia typické pre toto štádium vývoja – vrátane placenty, žĺtkového a choriového vačku a ďalších vonkajších tkanív, ktoré zaisťujú normálny rast.

Tieto „falošné zárodky“ môžu pomôcť preštudovať, ako vzniká ľudský život. O ranej fáze embryonálneho vývoja sa toho totiž vie len málo, pretože jeho štúdium je tak z etických, ako aj z technických dôvodov veľmi ťažké.

UMELO "VYROBENÉ" DIEŤA? JE TO MOŽNÉ? ODPOVEĎ JE V GALÉRII...

Práve v tejto etape vývoja sa totiž odohráva onen „zázrak stvorenia života“. Zo zhluku buniek sa stane počas troch až štyroch týždňov embryo, ktoré už má všetky orgány, ktoré má neskôr dospelý človek. „Celé sa to odohráva v prvom mesiaci, zvyšných osem mesiacov tehotenstva je najmä o raste,“ hovorí Hanna. „Prvý mesiac je stále pre nás čiernou skrinkou. Náš model ľudského embrya ponúka etický spôsob, ako do tejto skrinky nahliadnuť.“

Ako to vedci dokázali? Vytvorili „embryá“ z troch skupín buniek. Upravili ich len pomocou chémie, nie genetickou modifikáciou, aby sa zapli niektoré gény. Cieľom bolo, aby sa tieto bunky vydali vo vývoji smerom k jednému z troch typov tkanív potrebných na vznik embrya: placente, žĺtkovému vaku a extraembryonálnej mezodermovej membráne, ktorá nakoniec vytvorí choriový vak. Potom ich zmiešali podľa presného protokolu. Bunky sa potom samé zhlukli do štruktúr – asi jedno percento z nich začalo pripomínať embryá.

Výsledky sa podľa následnej analýzy až neuveriteľne podobali prirodzeným ľudským embryám v zodpovedajúcom štádiu.

Dokonca aj bunky, ktoré vytvárajú hormón používaný pri tehotenských testoch, boli prítomné a aktívne: Keď vedci aplikovali sekréty z týchto buniek na tehotenský test, vyšiel pozitívne. „K mnohým zlyhaniam v tehotenstve dochádza v prvých týždňoch, často ešte pred tým, než sa žena dozvie, že je tehotná,“ hovorí Hanna. „Práve vtedy tiež vzniká mnoho vrodených chýb, aj keď bývajú odhalené oveľa neskôr. Naše modely môžeme využiť na odhalenie signálov, ktoré zaisťujú správny vývoj v tejto ranej fáze a spôsobov, akými sa tento vývoj môže pokaziť.“

A prvé reálne výsledky už dokonca autori majú. Zistili totiž, že pokiaľ nie je embryo správne obalené bunkami tvoriacimi placentu, nevyvíja sa správne. „Naše kompletné modely embryí pomôžu vedcom riešiť tie najzákladnejšie otázky o tom, čo určuje jeho správny rast.“

Tento etický prístup by mohol pomôcť odhaliť príčiny mnohých vrodených chýb a typov neplodnosti. Mohol by tiež viesť k novým technológiám pestovania tkanív a orgánov pre transplantácie.

Je to etické? Žiadne medzinárodné pravidlá pre experimenty s takýmito „modelmi embryí“ neexistujú. Výskum je totiž výrazne rýchlejší ako byrokracia a legislatíva. Zatiaľ existujú len také normy, ktoré obmedzujú vývoj embryí, ktoré vznikli z vajíčka a spermie, nie tých z kmeňových buniek.

Prečítajte si tiež: