Pomôžte žabke preskočiť z lekna na lekno či nakreslite let včielky Elky. V pracovnom zošite zameranom na kreslenie nájdete množstvo zábavných úloh. Vaše dieťa si tak hravou formou precvičí bodky, zvislé krátke aj dlhé čiary, vodorovné linky, špirály, oblúčiky, ovály, slučky či vlnovky. Pre vášho drobca budú nielen príjemnou zábavkou, ale pripravia ho na školu a budúce písanie veľkých aj malých písmeniek.

Všetky úlohy v zošitoch sa navzájom dopĺňajú, dajú sa pre šikovné detičky aj skombinovať a spolu tvoria ucelený súbor. „Do popredia je vždy umiestnená podstata zadávanej úlohy, či už písmeno, alebo obrázky, ku ktorým sa viažu úlohy a deti majú dostatočný priestor na grafické stvárnenie vlastnej fantázie,“vysvetľuje Alena Fusková, šéfredaktorka vydavateľstva Taktik, ktoré pracovné zošity pripravilo.

Vyskúšaj si kreslenie slučiek vo vzduchu, ako lieta včielka.
Vyskúšaj si kreslenie slučiek vo vzduchu, ako lieta včielka.
Zdroj: red

Úlohy sú zadávané jasne pre deti, ale aj pre pedagógov a rodičov. Dĺžka jednotlivých úloh zohľadňuje aj možnosti koncentrácie detí, pre ktoré je pracovný zošit určený, takže ich neunaví. V druhej polovici pracovného zošita je priestor na rozvíjanie vlastnej fantázie a kreativity detí. Nájdeme tu aj úlohy vedúce k rozvíjaniu logického myslenia a k rozvoju priestorovej orientácie. Deti si tak precvičia hneď niekoľko vecí naraz.

Zadania sú doplnené ľahko zapamätateľnými básničkami, ktoré korešpondujú s témou a úlohou, ktorú deti plnia. Hravé pracovné zošity nájdete exkluzívne v septembri v denníku Plus JEDEN DEŇ len za 1,49 eura. Okrem denníka a receptára tak máte knižku len za 0,70 eura. Cena pracovného zošita v kníhkupectvách sa začína od 2,50 eura.

Pomôž žabke pomocou oblúčikov  znázorniť jej skoky.
Pomôž žabke pomocou oblúčikov znázorniť jej skoky.
Zdroj: red

Čo sa váš drobec naučí

Zošit Hravé kreslenie zahŕňa úlohy, ktoré vedú deti k osvojovaniu si základov grafomotorickej spôsobilosti a k rozvoju zručností stanovených štátnym vzdelávacím programom. Jeho autorky Daša Mochňacká a Mária Župová postupovali od jednoduchších úkonov k ťažším a pripravili pútavé úlohy, ktoré sú dôležité pre ďalší rozvoj dieťaťa.