Uznávaný pedagóg a psychológ Miron Zelina hovorí, že v školách sa deti učia stále viac, pribúdajú nové predmety, ale základné kompetencie či zručnosti, ktoré musia ovládať, aby zvládali všetky ostatné veci v škole aj živote, sú stále tie isté. A práve tie sú vyjadrené vo vkladaných zošitoch.

„Rodič môže dieťa učiť čítať, počítať, rozoznať kaleráb od mrkvy, ale to sú vedomosti, nie schopnosti, ktoré by dieťa malo mať. Treba vedomosti a schopnosti prepojiť,“vysvetľuje Zelina. V pracovných zošitoch sú dolu na strane vždy stručné návody pre rodičov, ako to robiť.

Táto úžasná pomôcka na rozvíjanie vedomostí a schopností vašich detí vás vyjde len 1,49 eura.
Táto úžasná pomôcka na rozvíjanie vedomostí a schopností vašich detí vás vyjde len 1,49 eura.
Zdroj: red

Je šesť základných úrovní schopností, ktoré u dieťaťa treba rozvíjať. Prvé je vnímanie a pamäť. Ďalšie je porozumenie, teda či chápe pojmy. Rozprávajte s deťmi o pojmoch, ktoré vyfarbujú, aby ich vedeli použiť vo svojom slovníku. Štvrtá je úroveň všeobecného myslenia.

Keď sa ďieťaťa napríklad spýtame, čo sú spolu jablko a hruška, ono by malo povedať, že ovocie. Vyššia úroveň je hodnotiť veci. „V týchto zošitoch, je niekoľko dobrých príkladov, kde treba vysloviť súd, či je niečo dobre alebo zle, pekné alebo škaredé, to oceňujem,“ zdôrazňuje Zelina. Všetky tieto schopnosti môžete rozvíjať aj s pomocou našich hravých pracovných zošitov. A môže ich použiť aj učiteľka v škôlke.

Základné schopnosti, ktoré u dieťaťa treba rozvíjať

Dieťa by malo vedieť vnímať, zapamätať si, pochopiť, aplikovať, vedieť zaradiť do širšieho kontextu, abstraktne myslieť, vedieť hodnotiť, kriticky rozmýšľať a tvoriť. To je základ ľudskej múdrosti.