Pomôžte žabke preskočiť z lekna na lekno či nakreslite let včielky Elky. V pracovnom zošite zameranom na kreslenie nájdete množstvo zábavných úloh. Vaše dieťa si tak hravou formou precvičí bodky, zvislé krátke aj dlhé čiary, vodorovné linky, špirály, oblúčiky, ovály, slučky či vlnovky.

Pre vášho drobca budú nielen príjemnou zábavkou, ale pripravia ho na školu a budúce písanie veľkých aj malých písmeniek. Všetky úlohy v zošitoch sa navzájom dopĺňajú, dajú sa pre šikovné detičky aj skombinovať a spolu tvoria ucelený súbor. „Do popredia je vždy umiestnená podstata zadávanej úlohy, či už písmeno, alebo obrázky, ku ktorým sa viažu úlohy a deti majú dostatočný priestor na grafické stvárnenie vlastnej fantázie,“vysvetľuje Alena Fusková, šéfredaktorka vydavateľstva Taktik.

Výborným pomocníkom je aj Hravé počítanie pre predškoláka. Vďaka nemu päť- až šesťročné deti zvládnu pred nástupom do školy základy matematiky.

Úlohy si môžete aj skomplikovať, no jedno je isté. Spolu sa pri ich riešení zabavíte.
Úlohy si môžete aj skomplikovať, no jedno je isté. Spolu sa pri ich riešení zabavíte.
Zdroj: red

Už túto sobotu len za 1,49 eura zošity + noviny + receptár