Ľuďom prichádzajúcim do Chorvátska z členských štátov Európskej únie alebo schengenského priestoru, bude stačiť negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 48 hodín. Výnimku majú deti do 7 rokov, zaočkovaní a tí, ktorí covid prekonali pred maximálne 180 dňami. 

Ale pozor! Chorvátsko neuzná len tak hocijaký test. Na svojich stránkach ministerstvo uvádza, že Chorváti nebudú uznávať bežné slovenské testy formou SMS  alebo samotesty. Potvrdenie o antigénnom teste musí obsahovať viaceré náležitosti.

„Ak boli výsledky antigénneho testu vykonané v zahraničí, musí na potvrdení byť viditeľný výrobca a / alebo obchodný názov testu a test musí byť vystavený zdravotníckym zariadením / laboratóriom a podpísaný / potvrdený lekárom. Pokiaľ nebude spĺňať hore uvedené náležitosti, nebude test pri vstupe do Chorvátskej republiky považovaný za dôveryhodný. Povolené rýchle antigénne testy sú uvedené v Spoločnom zozname rýchlych antigénnych testov uznávaných členskými štátmi Európskej únie (str.-8.-11), zverejnenom Európskou komisiou. Okrem testov zo spoločného zoznamu rýchlych antigénnych testov uznávaných členskými štátmi Európskej únie je uznateľný aj SARS-COV-2 ANTIGÉN TEST KIT od čínskeho výrobcu Shenzhen ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co., ktorý nie je na zozname schválených testov od Európskej komisie."

VZOR POTVRDENIA si pozrite »TU«

Ak sa teda chystáte do Chorvátska, mali by ste sa pred testovaním informovať, či dané testovacie miesto alebo laboratórium vykonáva vyššie schválené testy a či vydávajú Potvrdenie o antigénnom teste na cestu do zahraničia v angličtine, alebo dvojjazyčné slovensko-anglické, ktoré okrem bežných údajov z výsledku testu, musia spĺňať nasledovné podmienky:

  1. názov výrobca antigénneho testu
  2. podpis lekára
  3. pečiatka testovacieho miesta alebo laboratória.

Aká je aktuálna situácia v Chorvátsku? Pozrite  v »GALÉRII«

Anketa
Chystáte sa v lete na dovolenku do Chorvátska?

Článok pokračuje na ďalšej strane: Treba sa testovať aj počas dovolenky? »