Vďaka tomu bude zabezpečená dostupnosť urgentnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Záhoria.  Ministerstvo zdravotníctva má záujem, aby bol urgentný príjem v Nemocnici Malacky k dispozícii pre pacientov do momentu, kým sa neotvorí urgentný príjem v Nemocnici Bory.

Aj preto v priebehu apríla predložil na rokovanie vlády SR novelu nariadenia vlády, ktorým sa predĺžila doba zaradenia malackého urgentu I. typu do siete urgentných príjmov do konca roka 2023