Nový koronavírus SARS-CoV-2 sa šíri najmä vzduchom. Prenášajú ho prevažne kvapôčky uvoľnené do vzduchu pri kašľaní alebo kýchaní. Vírus môžete chytiť aj po dotyku kontaminovaného predmetu, na ktorý kvapôčky sadli. Podľa štúdie publikovanej na sciencedirect.com, dokáže nový koronavírus prežiť niekoľko hodín až dní. Celkovú dĺžku života vírusu ovplyvňuje materiál, ale taktiež teplota a vlhkosť prostredia. Pozrite, na čom koronavírus prežije najdlhšie.

1. Vzduch 3 hodiny

Podľa nových štúdií sa zistilo, že vírus pretrváva vo vzduchu až 3 hodiny. Približne polovica vírusových čiastočiek v aerosólových kvapôčkach sa znehodnocuje po 66 minútach. Inou cestou prenosu je priamy kontakt. Preto je dobré mať na verejnosti vždy rúško. Aj pri nákupoch by sme teraz mali dodržiavať rozostupy aspoň na dva metre.
Podľa nových štúdií sa zistilo, že vírus pretrváva vo vzduchu až 3 hodiny. Približne polovica vírusových čiastočiek v aerosólových kvapôčkach sa znehodnocuje po 66 minútach. Inou cestou prenosu je priamy kontakt. Preto je dobré mať na verejnosti vždy rúško. Aj pri nákupoch by sme teraz mali dodržiavať rozostupy aspoň na dva metre.
Zdroj: Petr David Josek