Katastrofické dopady očakáva celý svet. V dôsledku pandémie koronavírusu môže podľa aktuálnych údajov Svetovej banky upadnúť do extrémnej chudoby 40 až 60 miliónov ľudí vo svete. Nevyhneme sa jej ani my. „Očakávame, že väčšia chudoba postihne aj Európu, vrátane Slovenska,“povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Viacerí už teraz pozorujú, že si nemôžu dovoliť kúpiť všetko čo predtým. Preto buď kupujú lacnejšie alternatívy alebo sa obmedzujú v inak. Uťahovanie opaskov sa pre niekoho môže skončiť až v stave materiálnej deprivácie. To predstavuje neschopnosť dovoliť si tovary a služby nevyhnutné pre normálny bežný život.

Už dnes si viac ako 430-tisíc Slovákov si nemôže dovoliť auto, telefón či práčku. Majú problém čeliť nečakaným finančným výdavkom, alebo si nemôžu dovoliť udržiavať doma primerané teplo.Analytici odhadujú, že počet Slovákov v tejto kategórii sa zvýši z vlaňajších 430-tisíc až na 450-tisíc

„Ľudia, ktorí trpia materiálnou depriváciou, si napríklad nemôžu dovoliť ísť ani raz za rok na jednotýždňovú dovolenku mimo domu alebo jesť mäso či rybu aspoň každý druhý deň. Majú nedoplatky spojené s hypotékou alebo nájomným, úhradou za energie alebo splácaním nákupov na splátky a iných pôžičiek,“ vysvetlila Buchláková.

Nárast počtu ľudí v stave materiálnej deprivácie je očakávaným javom, ktorý sa vyskytuje po každej výraznej ekonomickej kríze. U nás sme to najvýraznejšie pocítili po finančnej kríze v roku 2010. Ľudia si nemohli dovoliť kúpiť bežné veci a nedokázali čeliť neočakávaným výdavkom. Dôvodom bolo najmä prepúšťanie, rekordne vysoká nezamestnanosť a celkový prepad ekonomiky. „Napriek tomu, že aktuálne prežívame krízu verejného zdravia, teda príčiny krízy sú iné ako v roku 2009, avšak doslova zastavená ekonomika sa podpíše pod nárast nezamestnanosti a zníženie životnej úrovne ľudí,“ dodala analytička.

Ktorá krajina pocíti chudobu najvýraznejšie? »