Matej Mišík, šéf Inštitútu zdravotných analýz

1. Viaceré ukazovatele naznačujú, že opatrenia pomaly zaberajú, žiaľ s dôrazom na slovo pomaly.

2. Bez ráznejších krokov v dodržiavaní opatrení, kompenzáciách a kontrole budeme musieť zotrvať v aktuálnom nastavení ešte dlhé týždne aby zásadne klesol počet pacientov a počet úmrtí. Minimálne v ochrane pred importom smrtnejších variantov z dovolenkových krajín je nutné pritvrdiť aj v kontexte blížiacej sa Veľkej Noci. Pozitívne avšak je, že na rozdiel od všetkých okolitých krajín kde sa situácia výraznejšie zhoršuje, balansujeme na jednej úrovni a viacero parametrov naznačuje možnosť zlepšenia v blízkej dobe (klesajúca pozitivita testov, v zásade nulový rast prípadov, pokles mobility od minulého týždňa) a to pri vysokom zastúpení variantu B117. Pribúda nám okrem toho aj počet zaočkovaných osôb, aj keď osôb s reálne kvalitnou ochranou (teda cca 2 týždne po druhej dávke) je zatiaľ málo pre akýkoľvek citeľný efekt na epidemickú krivku. Efekt očkovania začne byť predpokladám ale citeľný minimálne na počtoch nových hospitalizácií už v apríli a máji.

Ján Mikas, hlavný hygienik

1. Úrad verejného zdravotníctva SR nepretržite monitoruje epidemiologickú situáciu vo výskyte Covid-19. Počet nových laboratórne potvrdených prípadov na Slovensku kulminuje dlhšiu dobu na približne rovnakej úrovni. Stále je hlásených vysoký počet hospitalizovaných pacientov aj úmrtí na Covid-19. Opakovane potvrdená vysoká prevalencia britského variantu koronavírusu a rýchlosť, akou sa stal dominantným variantom na našom území, jednoznačne dokazujú, že je nevyhnutné dodržiavať prijaté protiepidemické opatrenia. Minulý týždeň sa na Slovensku potvrdil aj výskyt juhoafrického variantu. Najmä v tejto nepriaznivej situácii je nevyhnutné minimalizovať kontakt s inými ľuďmi, nosiť rúško či respirátor a dodržiavať hygienu rúk. Vývoj epidemiologickej situácie bude záležať od toho, ako dôsledne budeme prijaté opatrenia dodržiavať.

2. Vychádzam z reálnych údajov a skúseností s dodržiavaním prijatých opatrení, nakoľko ľudia sú z pandémie unavení. Samozrejme si želám, aby sa vývoj pandémie na Slovensku do veľkonočných sviatkov zlepšil.

Fedor Čiampor, virológ

1. Predpokladám, že od marca, respektíve konca marca to začne výraznejšie klesať. Je to v súvislosti s vlnovitým priebehom pandémie. Okolo Veľkej noci ešte nebudeme celkom v poriadku, ale počet prípadov bude výrazne nižší.

2. Myslím si, že podľa veľkej a rozsiahlej epidemiologickej štúdie a vlnovitom priebehu tejto epidémie, to bude ako aj minulý rok. Smerom k letu sa počet prípadov začína postupne znižovať, počet infikovaných ustupuje. Mali sme to aj vlani, keď denný prírastok bol 50-60 prípadov a na jeseň začal stúpať. Čiže existujú tu také vlny. Pokles smerom k letu, málo v lete, nárast na jeseň, vrcholí to v mesiachoch december, január, február a od marca to začne klesať.

Prečítajte si aj: