Či sa v byte odohrala rodinná dráma, ktorej výsledkom sú traja mŕtvi v súčasnosti nikto nevie. Opýtali sme sa teda bývalého kriminalistu Mateja Snopka, ako celú vec vidí on. "Je správne, že polícia neposkytuje informácie do objasnenia. Na prvý pohľad je viditeľné, že ide o zložitý prípad," konštatuje Snopko na úvod s tým, že momentálne je potrebné hlavne počkať, kým sa nevylúči zavinenie inej osoby.

"Väčšinu verejnosti však primárne zaujíma časový horizont, ktorý uplynul medzi nešťastiami. Päť hodín vyzerá naozaj ako dlhá doba, čo sa však v prípade násilného incidentu stáva. Páchateľ reaguje až po nejakom čase, často je ihneď po čine vyčerpaný. Zatiaľ však nie je jasné, kto je páchateľom, dá sa to predpokladať podľa zasadených rán. Preto je nevyhnutné počkať na vyjadrenie," hovorí Snopko.

S otázkami sme sa obrátili aj na kriminalistického psychológa a právnika Ondreja Kubíka. "Tam je dôležité sa vyjadriť k hypotéze, že či boli fakt súrodenci. Ak áno, je možné predpokladať, že bol medzi nimi blízky vzťah. To zahŕňa napríklad to, že mohli mať aj nejaké konflikty - z dedičských nárokov a podobne. Mohol tam samozrejme zohrať svoju rolu aj alkohol, možno obaja popíjali či brali drogy. Následkom toho sa medzi nimi mohol vyhrotiť nejaký konflikt nad ktorým stratili kontrolu," reaguje Kubík v na otázky v hypotetickej rovine.

"Ten chlapec sa tomu mohol prizerať a cítiť sa bezmocne vidiac, čo sa tam medzi nimi dvoma deje. Otázne napríklad je, či sa ten chlapec zapájal do toho konfliktu alebo či niektorý z tých dospelých mu neubližovali, či ho nebodaj netýrali. Otázka hlavne je, či sa jednalo o spontánne vyskočenie z okna, alebo mu niekto dopomohol. V každom prípade sa mi to javí ako nejaká udalosť, ktorá súvisí s dlho zadržiavanými emóciami a to môže mať súvis napríklad ešte aj s postcovidovými následkami izolácie rodín. Mohlo sa kľudne jednať o "narušenú" rodinu, ktorá si riešila nejaký dlho zanedbávaný problém," konštatuje Ondrej Kubík s ktorým sme sa v hypotetickej rovine rozprávali o tom, čo sa v byte vlastne mohlo stať.

Prečítajte si tiež: