Akciová spoločnosť Východoslovenská distribučná  (VSD) podala na Úrad špeciálnej prokuratúry a na Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) trestné oznámenie. "Jeho predmetom sú skutočnosti nasvedčujúce tomu, že v súvislosti s dlhoročným súdnym sporom týkajúcim sa žaloby o náhradu škody voči VSD boli spáchané viaceré trestné činy," uviedla hovorkyńa spoločnosti Andrea Danihelová. 

Dodala, že VSD tak reaguje na rozhodnutie súdu z júna 2020, ktorým ju súd zaviazal uhradiť 1,8 milióna eur ako ušlý zisk za krátkodobé prerušenie dodávky elektriny drobnému živnostníkovi v trvaní 12 hodín počas dvoch víkendových dní v roku 2002. 

"Údajný ušlý zisk mal vzniknúť tým, že v dôsledku krátkodobého prerušenia dodávky elektriny mal drobný živnostník – výrobca obrazových rámov, prísť o nezvyčajne lukratívny obchod v celkovej hodnote 3-miliónov eur s údajným zahraničným odberateľom. Skutkové a právne okolnosti sporu sú pritom mimoriadne nezvyčajné a podozrivé. Pôvodný žalobca naviac počas konania viackrát previedol svoju domnelú pohľadávku na iné subjekty a v spore sa na angažovali aj osoby s pochybnou minulosťou," konkretizovala. 

Podľa nej sa spoločnosť VSD domnieva, že jej konaním súdov bolo upreté právo na spravodlivý súdny proces. Aj preto iniciovala podanie mimoriadnych opravných prostriedkov a s podnetom na prešetrenie postupu konajúcich sudcov sa obrátila aj na Súdnu radu Slovenskej republiky. 

"Skupina VSE Holding, do ktorej patrí aj spoločnosť VSD, v tejto súvislosti zdôrazňuje, že si ctí princípy právneho štátu a férového podnikania. Spoločnosť VSD dôveruje relevantným orgánom verejnej moci a spolieha sa na spravodlivé a objektívne posúdenie celej situácie," uviedla na záver. 

 

 

Anketa
Išli by ste do takéhoto sporu?

Mohlo by vás zaujímať: