Rekonštrukcia sa klasicky koná tak, že obvinená osoba na mieste činu prerozpráva, čo sa presne stalo. „Obvinený Marček opísal, ako sa skutok udial od času, keď prišiel na pozemok. Bol v letnej kuchynke a následne vošiel dovnútra. Nechcem hovoriť o podrobnostiach, pretože po tejto rekonštrukcii určite ešte budú buď vypočúvaní prítomní znalci, alebo budú spracúvať doplnenia znaleckých posudkov, kde sa budú vyjadrovať, či opis skutku, tak ako ho obvinený Marček dnes pri svojej rekonštrukcii a výpovedi opísal, zodpovedá objektívnym dôkazom, ktoré boli nájdené na mieste činu, a znaleckým posudkom, ktoré boli následne vyhotovené,“vysvetlil advokát rodičov Jána Kuciaka Daniel Lipšic.

Podľa Marčekovej výpovede zomrel prvý Ján Kuciak a ako vykonávateľa označil svoju osobu. To, že prípad ešte nespeje k skorému vyriešeniu, načrtol aj samotný Lipšic. „Marček nemá stále spracované psychiatrické a psychologické posudky,“upresnil advokát rodiny Kuciakovcov. Na samotnej rekonštrukcii sa zúčastnil advokát Aleny Zsuzsovej Štefan Neszméry. Tá je obvinená z objednávky likvidácie novinára. Advokáti poškodených, Roman Kvasnica a Daniel Lipšic, pri rekonštrukcii neboli, zákon to nepovoľuje.

Bránu domu otvoril advokát Roman Kvasnica zastupujúci matku zavraždenej Martiny.
Bránu domu otvoril advokát Roman Kvasnica zastupujúci matku zavraždenej Martiny.
Zdroj: MATEJ KALINA