Pojednávanie o určenie neúčinnosti právneho úkonu ktorého sa domáhal Kabrheľ prezývaný Versače sa týkalo prepisu luxusného apartmánu v Tatranskej Lomnici. V roku 2011 nehnuteľnosť získal darovaním od svojho otca Braňa Mojseja jeho syn, Braňo ml. Kabrheľovi sa nepozdávala ani zmluva o zriadení vecného bremena (doživotné bývanie hudobníka v apartmáne) ktorá je súčasťou darovacej zmluvy. Nitran ju vnímal od prvého momentu ako záťaž a nesúhlasil s ňou aj preto sa snažil tento stav zvrátiť.

Výpis z účtu nič neobjasnil

Svedkovia ktorí pred časom vypovedali k danej veci tvrdili, že prepis z otca na syna sa udial bez vedomia podnikateľky, ktorá v roku 2009 previedla danú nehnuteľnosť na svojho vtedajšieho manžela Braňa Mojseja. Sporné sa ukázalo aj financovanie kúpy, preto Versačeho advokát požiadal ešte na februárovom pojednávaní o doplnenie výpisov z hypotekárneho účtu z ktorého čerpali Mojsejovci pôžičku na kúpu apartmánu. Z bankových dokladov nevyplynulo nič, čo by podstatne ovplyvnilo líniu pojednávania.

Nejasný rozsudok

Dnes po základných úkonoch v úvode nasledovali záverečné reči protistrán. V nich tak žalobca ako aj obhajca zotrvali na svojom stanovisku a žiadali návrh oponenta zamietnuť. Po krátkej prestávke samosudkyňa vyriekla rozsudok. Kto čakal pretlak emócií z jednej alebo druhej strany nedočkal sa ich. Prekvapení ostali aj novinári. Z rozsudku vôbec nebolo jasné komu tatranský apartmán bude v nasledujúcom období hovoriť pane. Braňo Mojsej st. pri odchode len krátko poznamenal. „Počkáme na písomné doručenie rozsudku a potom sa rozhodneme či sa odvoláme alebo nie!“ Rovnako reagoval aj František Kabrheľ. „Samozrejme, že sa odvoláme!“ Na otázku ku ktorej časti výroku? Odvrkol, že by to novinári mali vedieť!

Vysvetlenie verdiktu

Renomovaný košický advokát poskytol k zamotanému a pre laika nezrozumiteľnému rozsudku výklad. „Darovacia zmluva medzi Norou a Braňom st. je neplatná, ale v platnosti ostáva darovanie apartmánu synovi aj s dodatkom o zriadení vecného bremena. Vlastník nehnuteľnosti teda ostáva nezmenený, je ním mladší z Mojsejovcov, keďže súd podľa formulácie žaloby neriešil vlastníctvo k apartmánu,“ vysvetľuje odborník. Vo výroku o trovách konania nastala tiež kuriózna situácia. Mojsejovci majú uhradiť Versačemu 100% výšku trov konania a rovnako aj Kabrheľ musí zaplatiť všetky súdne trovy obidvom Mojsejovcom. „Samosudkyňa tak rozhodla preto, že v podstate každá zo strán bola v „niečom“ úspešná. Kabrheľ dosiahol neplatnosť darovania apartmánu hudobníkovi. Mojsejovci zasa platnosť prevodu vlastníctva z otca na syna,“ vysvetľuje právnik. Dodal, že sudkyňa v takomto prípade mohla rozhodnúť aj tak, že by nepriznala náhradu súdnych trov žiadnemu z účastníkov.

Bradatý prípad

Spor sa začal ešte v roku 2011, kedy sa František Kabrheľ začal domáhať žalobou podanou na súd vrátenia pôžičky vo výške viac než 853-tisíc eur, ktoré mal požičať Nore Mojsejovej. Versače sa vtedy nechal počuť, že prevodom apartmánu z Nory na Braňa ho vtedajší manželia Mojsejovci chceli oklamať a sťažiť mu vymoženie mnohotisícovej pôžičky. „Bol to účelový a fiktívny prevod, ktorého účelom bolo obísť mňa ako veriteľa,“ tvrdil vtedy Kabrheľ. Po rokoch však Nora a Versače spolu so svedkami vyrukovali s inou verziou, že Košičanka prepísala apartmán pod psychickým nátlakom svojho exmanžela. Braňo tieto obvinenia poprel a tvrdil, že apartmán bol kúpený z jeho úspor a hypotéky, ktorú sám splácal.