Kým jedno vozidlo cez priecestie prešlo, to ďalšie za ním už pred otvorenými závorami zastalo.